fbpx
Home
|
ทั่วไป

MOU กทม.-ร่วมด้วยช่วยกัน ป้องกันภัยช่วยเหลือ ปชช.

Featured Image
กทม. ผนึกกำลัง มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันฯ ลงทำ MOU ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนในเรื่องเร่งด่วนพื้นที่ กรุงเทพฯ -ปริมณฑล

 

 

วันนี้ (25 ก.พ.65) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการสาธารณภัย พร้อมด้วย นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และ นายวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกันลงนามความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งอุบัติเหตุ อุบัติภัยพิบัติต่าง ๆ โดยการฝึกอบรมบุคลากรเสริมสร้างศักยภาพ พร้อมเปิดช่องทางการประสานงานระหว่าง ศูนย์วิทยุพระราม กับ ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน หมายเลขสายด่วน 1677

 

 

 

 

นายธีรยุทธ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการ จัดการภัยพิบัติ สาธารณภัย อุบัติภัย พร้อมร่วมมือการดำเนินกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด

 

 

 

 

เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทางมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มีสื่อในการประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและเดินทางเข้าพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญในเบื้องต้น ต่อไปก็จะมีการร่วมมือกันจากการหารือเบื้องต้นงานด้านการป้องกันภัย การให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน ทางมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มีสื่อมีบุคลากรที่จะมาทำงานร่วมกันในการสร้างความตระหนักรู้ ให้กับพี่น้องประชาชนด้านการป้องกัน

 

 

 

 

ส่วนงานระงับและงานฟื้นฟูเยียวยาในอนาคตก็จะมีการร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลต่อพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ได้ฝากเชิญชวน หากภาคเอกชนที่มีศักยภาพก็อยากให้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน เพราะกรุงเทพฯเป็นพื้นที่เกิดเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ผู้ประสบเหตุได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการที่มูลนิธิต่างๆและมูลนิธิร่วมด้วยการสำนึกรักบ้านเกิดเข้ามาช่วยก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพฯเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

ขณะที่ นายบุญชัย เบญจรงคกุลประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดกล่าวว่ามูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดเป็นองค์กรสื่อกลางที่นำประชาชนในบทบาทจิตอาสาเข้าช่วยบรรเทาปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความเป็นอยู่ของคนในสังคม สอดส่องระวังภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาอุบัติภัย อาชญากรรม ปัญหาการจราจร ไปจนถึงปัญหาด้านสาธารณูปโภค ซึ่งทางมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มีเครือข่ายของอาสาสมัครที่อยู่กระจายทั่วทุกเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

 

เราใช้สื่อวิทยุสื่อสารในการติดต่อประสานงาน วัดความรวดเร็วในการเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ไม่เกิน 15 นาที และเราจะมารวมศูนย์ของเรา กับศูนย์วิทยุพระราม กับกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการเข้าไปบรรเทาสาธารณภัยหรือภัยต่างๆที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนให้เร็วขึ้น

 

 

ความร่วมมือครั้งนี้ มีทั้งหน่วยงานของเจ้าหน้าที่รัฐและจิตอาสาก็คือประชาชนที่เข้ามาประสานความร่วมมือกัน ในอนาคตก็จะมีการเรียนฝึกอบรมบุคลากรร่วมกันโดยในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและบรรเทาภัย อัคคีภัย อุทกภัยต่างๆ อาสาสมัครของเราก็จะมาเรียนรู้ว่าเวลาเข้าพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุแล้ว จะต้องมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรให้ปลอดภัย

 

 

สำหรับความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังของจิตอาสาทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในการปฏิบัติการ การนำกำลังเข้าช่วยเหลือภารกิจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย โดยเปิดช่องทางการประสานงานทางวิทยุสื่อสารและทางสื่อออนไลน์ ระหว่าง ศูนย์วิทยุสื่อสารของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (ศูนย์วิทยุพระราม) กับศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสาธารณภัยรวมทั้งอุบัติภัยต่าง ๆ เช่น เหตุเพลิงไหม้ และปัญหาสัตว์เลื้อยคลาน ปัจจุบันมี อาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันกว่า 2,500 คน 46 ฐานปฏิบัติการ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายเลขสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน 1677 พร้อมประสานงานสำนักป้องกันและบรรเทาบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (ศูนย์วิทยุพระราม 199) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว ตลอด 24 ช.ม.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube