Home
|
ข่าว

ฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ หารือ ม.การกีฬาแห่งชาติ ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบอลไทย

Featured Image
ฝ่ายเทคนิค สมาคมฯ หารือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฟุตบอลไทย
ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมหารือกรอบความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ถึงแนวร่วมกันพัฒนารากฐานฟุตบอลไทย ในทุกด้าน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร FA Thailand

 

ภายในการประชุม นำโดย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย วิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) และ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน สภากรรมการและโฆษกสมาคมฯ ทรงยศ กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยเทคนิคสมาคมฯ, สุทธิพันธ์ วรรนวินเวศร์ รองเลขาธิการสมาคมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

โดยในการหารือได้พูดถึงแนวทางการทำงาน โดยเฉพาะการตั้งเป้าเพิ่มจํานวนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลให้ได้รับการเรียนรู้และฝึกสอนอย่างถูกต้องเหมาะสมในทุกภาคส่วน ทั้ง ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และนักกีฬา

 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่ นักเรียน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 

ร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้และประโยชน์ด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาฟุตบอลมากยิ่งขึ้น

 

ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตลอดจนการพัฒนาและอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล (Referee) ให้มีมาตรฐานตามที่กําหนดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลให้แก่ นักเรียน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านกีฬาฟุตบอลให้มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อนักเรียน นักศึกษา และนักกีฬาอาชีพ ตลอดจนผู้ที่สนใจกีฬาฟุตบอล

 

การพัฒนากิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา (นอกหลักสูตร) รวมถึงการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯทั้ง การจัดอบรมผู้ฝึกสอน การฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติการจัดกิจกรรมฟุตบอลขั้นพื้นฐาน (Grassroots Football) โดยหลังจากนี้จะมีการลงนามความร่วมมือ MOU ก่อนเดินหน้าเริ่มโครงการต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ทันที

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

 

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube