fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัย ควีนเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

Featured Image
ในหลวง มี พระราชสาส์น ถวายพระพรชัย วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งตรงกับวันที่ 21 เมษายน 2564 ความว่า

 

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร กรุงลอนดอน

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวาย พระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชน และความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสหราชอาณาจักร

หม่อมฉันขอให้ฝ่าพระบาทมั่นใจว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศ และประชาชนของเราทั้งสองจะดำเนินก้าวหน้าต่อไป ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกันนี้จะเป็นพื้นฐาน ของความร่วมมือที่เจริญงอกงามสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube