fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงทรงเปิดอาคารศาลเยาวชน จ.สุพรรณบุรี

Featured Image
ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารศาลเยาวชน จ.สุพรรณบุรี เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ

เมื่อเวลา 17.47 น. วันที่ 16 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย

ในหลวง 16-3-64-2

การนี้ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต จากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา พร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตลอดจนประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อเสด็จฯ ถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล แล้วทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึก จากนายเกียรติศักดิ์ พุ่มเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึก จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุม ก่อนเสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และเสด็จเข้าพลับพลาพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก จากนั้น ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในแผ่นศิลา แล้วเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ก่อนเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก แล้วเสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี และเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในการเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้ มีประชาชนมารอเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น ตลอดเส้นทางที่เสด็จฯ ผ่าน ทุกคนต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง โบกธงพระปรมาภิไธย “วปร.” และธงพระนามาภิไธย “สท” พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี และปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ในหลวง-16-3-64-3

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube