fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.เอสโตเนีย เนื่องในวันเอกราช

Featured Image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ประธานาธิบดีเอสโตเนีย เนื่องในวันเอกราช

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ เอสโตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
ฯพณฯ นางเคร์สติ คัลยูไลด์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย กรุงทาลลินน์

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อ ความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเอสโตเนียข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในอนาคต

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube