fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติบรูไน

Featured Image
ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความ พระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยัง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม บันดาร์เสรีเบกาวัน

ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความ ปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของบรูไนดารุสซาลาม

หม่อมฉันตระหนักถึงคุณค่าของมิตรไมตรีอันใกล้ชิดและเข้มแข็ง ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง ซึ่งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube