fbpx
Home
|
ข่าว

กต.ย้ำอินเดียบินเข้าไทย17เม.ย.ไม่ใช่กลุ่มเช่าเหมาลำ

Featured Image
กต. ย้ำ อินเดียบินเข้าไทย 17 เม.ย. มาตามเงื่อนไขปกติ ไม่ใช่กลุ่มเช่าเหมาลำที่สื่อไทยแปลข่าวผิด

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยกรณี รายงานข่าวเกี่ยวกับชาว อินเดีย เช่าเหมาลำเครื่องบินเพื่อเดินทางมาประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้

1.ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนข้างต้นเกิดจากการแปลข่าวที่ตีพิมพ์โดยสำนักข่าวต่างประเทศผิด ทำให้มีการตีความว่า มีกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีฐานะร่ำรวยประสงค์จะเช่าเหมาลำเที่ยวบินโดยสารจากประเทศอินเดียมายังประเทศไทย ซึ่งไม่เป็นความจริง โดยเนื้อข่าวระบุแต่เพียงมีกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอินเดียประสงค์จะเดินทางไปยังเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีบางส่วนได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยเท่านั้น

2.กระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในอินเดีย ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้ออก COE ให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าประเทศโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำในช่วงดังกล่าว และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ยืนยันเช่นเดียวกันว่า ไม่ได้อนุญาตให้เที่ยวบินเช่าเหมาลำที่เดินทางจากอินเดียเข้าลงจอดในประเทศไทยในช่วงเวลาที่มีการกล่าวอ้างถึง

3.กลุ่มบุคคลสัญชาติอินเดียที่เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมาเป็นการเข้ามาตามระบบซึ่งได้จองไว้ล่วงหน้าแล้วมิได้เข้ามาในเที่ยวบินเช่าเหมาลำ และกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ใช่นักศึกษาทั้งหมดแต่เป็นผู้มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย 1 คน และที่เหลืออีก 6 คน เป็นนักศึกษาและผู้ติดตามนักศึกษา

4.เที่ยวบินปกติจากสายการบินของประเทศอินเดียที่ขออนุญาตเข้ามายังประเทศไทยในปัจจุบันมีเที่ยวบินสัปดาห์ละหนึ่งเที่ยวบินสำหรับผู้เดินทางตามความจำเป็นและเพื่อนำคนไทยกลับบ้าน (repatriation flight) ซึ่งผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้นตามข้อกำหนดฯ เท่านั้น รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขโดยกักตัวอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม มีคนไทยได้ลงทะเบียนเข้าประเทศไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม จำนวน 1 คน
วันที่ 8 พฤษภาคม จำนวน 70 คน
วันที่ 15 พฤษภาคม จำนวน 60 คน
และวันที่ 22 พฤษภาคม ยังไม่มีผู้ลงทะเบียนกลับไทย

5.ในวันนี้ (25เมษายน 2564) ที่ประชุม ศปก.ศบค. ได้มีมติให้กระทรวงการต่างประเทศยกเลิกและชะลอการออก COE ของผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยจากอินเดียทั้งหมด ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในอินเดียดำเนินการแล้ว

6.ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งหมดจะต้องเข้าสู่มาตรการคัดกรอง คือ การยื่นเอกสารตามที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่กำหนดเพื่อขอรับ COE และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยต้องเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของรัฐในสถานที่ที่รัฐกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการระบาดเพิ่มเติมจากผู้ที่เดินทางกลับไทย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube