fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯเข้าทำเนียบถกโควิดห่วงรอบใหม่แรง

Featured Image
นายกฯ เข้าทำเนียบ ติดตามสถานการณ์โควิด ห่วงระบาดรอบใหม่ จับตาเรียกคณะทำงานหารือ ก่อน ศบค. นัดแถลง ข่าว 11.30 น.

ความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช้าวันนี้ ได้เข้าปฏิบัติงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล ตามปกติคาดจะมีการหารือถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และเป็นสายพันธุ์อังกฤษ ที่แพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงกรณีที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดเชื้อโควิค 19 ที่อาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นรัฐบาลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน และการป้องกันตนเอง

ทั้งนี้ ต้องติดตามการแถลงจาก โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเวลาประมาณ 11.30 น.

ขณะที่ในช่วงเย็น นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีทางโทรศัพท์กับ นายพันคำ วิพาวัน (H.E. Dr. Phankham Viphavanh) นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องโดม ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับความเคลื่อนไหวอื่นๆ นั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

นายกฯ ห่วงโควิดระบาดรอบใหม่ คลัสเตอร์สถานบันเทิง เพิ่มความถี่ตรวจสอบ ย้ำต้องปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานบริการต่างๆ รัฐบาลจึงเน้นมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.64 เป็นต้นไป

โดยมีรายละเอียด คือกรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการใด ให้ปิดสถานประกอบการนั้นๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์, กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการหลายแห่งให้พื้นที่ใกล้เคียง ให้ปิดสถานประกอบการในพื้นที่นั้น ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และกรณีมีการแพร่ระบาดในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด กทม. พิจารณาปิดสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งจังหวัด กทม. เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

นายอนุชา ระบุว่า ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หรือ ศปม. ได้เพิ่มความเข้มข้นและความถี่ในการตรวจกำกับดูแล ให้สถานประกอบการดำเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่กำหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ยังเปิดดำเนินการได้ตามที่กำหนดในแต่ละพื้นที่ โดยให้เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ นายอนุชา ยังกล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 35 ที่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบันซึ่งระบุว่า กรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีอำนาจสั่งปิดตลาดสถานที่ประกอบ หรือจำหน่ายอาหาร สถานที่ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องดื่ม โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดไว้เป็นการชั่วคราว

พร้อมทั้ง สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โรคระบาดหยุดการประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube