fbpx
Home
|
ข่าว

“อนุชา”ส่งที่ปรึกษาตรวจเยี่ยมวัดลำปาง

Featured Image
“รมต.อนุชา” มอบหมายที่ปรึกษาฯ “ณัฐธ์ภัสส์” ตรวจเยี่ยมวัดในพื้นที่ จ.ลำปาง เตรียมพร้อมรับสงกรานต์วิถีใหม่ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ จ.ลำปาง ตามแผนการลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ (ลำปาง ตาก สุโขทัย) ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2564 เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ผลจากการที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 โดยอนุญาตให้ประชาชนสามารถเดินทางระหว่างกันและปฏิบัติศาสนกิจได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมโรคตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งวัดเป็นจุดศูนย์กลางในช่วงเทศกาลสำคัญที่พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางไป

"อนุชา"ส่งที่ปรึกษาตรวจเยี่ยมวัดลำปาง
.
นอกจากนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ติดตามความพร้อมของวัดที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจ และเกิดจิตสำนึกในการร่วมกันทำนุบำรุง โดยในวันนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังวัดพุทธบาทสุทธาวาส วัด Unseen ที่มีเจย์ดีน้อยใหญ่รายล้อมตามยอดภูเขาหินปูน วัดปงสนุกเหนือ วัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม และได้รับรางวัลยูเนสโก้ ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ซึ่งคณะได้เข้ากราบพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เจ้าคณะจังหวัดลำปาง จากนั้นคณะเดินทางไปยังวัดจองคำ พระอารามหลวง ได้เข้ากราบสักการะพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) และได้หารือแนวทางการพัฒนาวัดในพื้นที่

"อนุชา"ส่งที่ปรึกษาตรวจเยี่ยมวัดลำปาง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปแนวคิดและแนวทางการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งใจไว้ โดยต้องมี 3 เสาหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยและเราทุกคนต้องมีหน้าที่รักษาไว้ให้ดีที่สุด ทั้งนี้นอกจากพื้นที่ จ.ลำปาง แล้ว จะเดินทางไปยัง จ.ตาก และ จ.สุโขทัย เพื่อติดตามความพร้อมมาตรการควบคุมโรคระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงการพัฒนาวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube