fbpx
Home
|
ข่าว

“อนุทิน”ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอนมอบวัคซีน2พันโดสให้จนท.

Featured Image
“อนุทิน” ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมพื้นที่พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานรองรับสถานการณ์ไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านที่อาจส่งผลต่อความมั่นคง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานรองรับสถานการณ์ไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19

โดยนายอนุทิน ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 2,000 โดส เพื่อให้โรงพยาบาลกระจายฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กับผู้อพยพลี้ภัย

"อนุทิน"ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอนมอบวัคซีน2พันโดสให้จนท.

ซึ่งนายอนุทิน ได้พบปะผู้บริหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน และเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแม่สะเรียง

นายอนุทิน ได้กล่าวระหว่างการพบปะให้นโยบายทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุขและความมั่นคงว่า การเดินทางมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งนี้นอกจากจะได้มอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และอุปกรณ์ป้องกันโรคแล้ว ยังได้นำความปรารถนาดีและความห่วงใยจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม มาถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อมนุษยธรรม เพื่อนบ้านที่หนีภัยความไม่สงบเข้ามายังประเทศไทย

"อนุทิน"ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอนมอบวัคซีน2พันโดสให้จนท.

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งบุคลากรด่านหน้าและประชาชนในพื้นที่ต้องปลอดภัยด้วย เพราะในประเทศเพื่อนบ้านขณะนี้ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่มาก ผู้ที่หลบหนีเข้ามาอาจจะมีผู้ที่ติดเชื้อ ซึ่งทั้งหมดต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและรัดกุม จึงเป็นที่มาที่รัฐบาลจัดสรรวัคซีนมาให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และพร้อมสนับสนุนในประเด็นที่มีการร้องขอเข้ามายังส่วนกลางต่อไป

"อนุทิน"ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอนมอบวัคซีน2พันโดสให้จนท.

ทั้งนี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่จัดสรรให้พื้นที่ อ.แม่สะเรียง 2,000 โดสครั้งนี้เป็นวัคซีนของซิโนแวค ซึ่งนายอนุทิน ให้นโยบายให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกับผู้ลี้ภัยให้เร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย พร้อมกับให้ความมั่นใจว่าฉีดวัคซีนแล้วปลอดภัยเพราะรองนายกรัฐมนตรีก็ฉีดวัคซีนของซิโนแวคครบทั้ง 2 โด๊ส และไม่มีอาการข้างเคียงแต่อย่างใด

"อนุทิน"ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอนมอบวัคซีน2พันโดสให้จนท.

หลังจากนั้นนายอนุทิน ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา ผลกระทบทางด้านสาธารณสุขจากความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นข้อมูลการกำหนดนโยบายรวมถึงการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube