Home
|
ข่าว

“แสวง”เลขา กกต. ชี้เลือก สว.ระดับจังหวัดไม่พบปัญหา

Featured Image

 

 

 

“แสวง”เลขา กกต. ชี้เลือก สว.ระดับจังหวัดไม่พบปัญหา แจงเหตุ กทม.ล่าช้า เนื่องจากมีผู้สมัครท้วงหลังนับคะแนนเสร็จ เผยผู้เข้ารอบเลือกในระดับประเทศ 20 กลุ่ม จำนวน 3,080 คน

 

วันนี้ 16 มิ.ย.2567 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงสรุปภาพรวมการเลือก สว.ระดับจังหวัดว่า จังหวัดใหญ่ อาทิ นครราชสีมา เชียงใหม่ และอุบลราชธานี ได้รับรายงานว่าเลือกเรียบร้อยแล้ว เหลือกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาประวัติในใบ สว.3 ในรอบแบ่งสาย

 

สำหรับการเลือก สว.ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เท่าที่ได้รับรายงานไม่มีการทักท้วงระหว่างการเลือก ไม่ได้บอกว่า กกต.เก่ง แต่ได้รับความร่วมมือจากผู้สมัคร 2.3 หมื่นคน ระดับจังหวัดเราทำงานเช่นเดิมเหมือนระดับอำเภอ ขนาดงานเล็กลงและได้นำข้อสังเกตมาปรับเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน พร้อมขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงผู้สังเกตการณ์ที่มีส่วนร่วมในการทำให้การเลือกโปร่งใส

 

ส่วนเรื่องร้องเรียน ขณะนี้มี 80 เรื่อง มีที่เขตบางเขนต้องนับคะแนนใหม่ และอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นับคะแนนใหม่ เลือกใหม่ในรอบแบ่งสาย โดยจังหวัดอื่นเจ้าหน้าที่ได้สืบเสาะเจาะหา กรณีผู้สมัครอยู่โรงแรมเดียวกัน เพื่อดูข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ ซึ่งนี่เป็นแผนป้องปรามของเรา

 

หลังการนับคะแนนระดับจังหวัดเสร็จสิ้น ผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัดจะปิดประกาศรายงานผลการนับคะแนนหน้าสถานที่เลือก ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม จะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดสำหรับกลุ่มนั้นเพื่อเข้าไปเลือกระดับประเทศ ซึ่งจะมีผู้เข้ารอบเลือกในระดับประเทศ 20 กลุ่ม จำนวน 3,080 คน

 

โดยพรุ่งนี้ (17 มิ.ย.67) ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอจะส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกให้ผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัดและปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ เผยแพร่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น Smart Vote ซึ่งอาจประกาศเร็วกว่าระดับอำเภอ เพราะมีจำนวนคนน้อยกว่า ทั้งนี่ก่อนวันเลือกระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือ 22 มิ.ย.67 ผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัดจะแจ้งให้ผู้ได้รับเลือกเข้าไปรับเอกสารข้อมูลแนะนำตัวของแต่ละกลุ่มภายในเขตจังหวัดนั้น ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้สมัครต้องใช้ศึกษา

 

กรณีที่เห็นความไม่ชอบมาพากล หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้มีสิทธิเลือกสามารถดำเนินการได้ช่องทางตามมาตรา 44 หากผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัดเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย สามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน 3 วัน ซึ่งศาลจะพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกไม่น้อยกว่า 1 วัน แต่หากถึงวันเลือกแล้วศาลยังไม่มีคำพิพากษา ให้ดำเนินการเลือกต่อไป

 

หากผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัดเห็นว่าการเลือกไม่สุจริตเที่ยงธรรม หรือมิชอบด้วยกฎหมาย ยังมีสิทธิยื่นยื่นร้องเรียนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 3 วันนับตั้งแต่มีวันเลือกในระดับนั้น โดยให้ กกต.วินิจฉัยโดยเร็ว ยืนยันว่าเราจะดำเนินการต่อไปเพื่อให้ได้ สว.200 คนตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ครับ

 

นายแสวง ชี้แจงกรณีตำรวจสันติบาลไปถ่ายคลิปจับผู้สมัคร สว.ที่ศรีสะเกษว่าเท่าที่ได้รับรายงานพบมีตำรวจสันติบาลไปสังเกตการณ์ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชารอบบริเวณสถานที่เลือก อาจมีความเข้าใจผิด ซึ่งทั้งสองฝ่ายไปตกลงกันที่สถานีตำรวจ ลงบันทึกประจำวันไว้ และไม่ได้เอาเรื่องกัน

 

ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่ได้ทักท้วงระหว่างการนับคะแนน แต่มีการทักท้วงภายหลังการนับคะแนน ซึ่งถือว่าเป็นการคาดคะเนว่าต้องได้คะแนนเท่าไร เป็นเหตุให้การเลือก สว.กรุงเทพมหานครล่าช้า ซึ่งกรณีนี้ได้มีการแบ่งสายต่อไป อย่างไรก็ตามหากจะร้อง ต้องร้องระหว่างการดำเนินการ ไม่ใช่นับคะแนนเสร็จแล้วถึงจะร้อง หากมีการแจ้งความถือว่าเป็นสิทธิของผู้สมัคร

 

ส่วนกระแสข่าวตามที่นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า ระบุว่ามีการจ่ายเงิน 20,000-30,000 บาท ก่อนการเลือกระดับจังหวัด นายแสวง กล่าวว่าข่าวก็คือข่าว ข้อเท็จจริงเราต้องหา ขณะที่เงินรางวัลสำหรับคนที่ให้เบาะแสการทุจริตที่หลายคนกลัวว่าจะโดนคนการเมืองเล่นงานทีหลังนั้น กฎหมายออกมาเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้การเลือกเป็นไปโดยสุจริต การชี้เบาะแสหรือเป็นพยานที่ผ่านมาในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ก็มีจำนวนหลาย 10 ราย ที่มาแจ้งเบาะแสในลักษณะนี้

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube