fbpx
Home
|
ข่าว

ปชช.รู้ปลดล็อกกัญชาชี้ไม่พอสร้างรายได้

Featured Image
กรุงเทพโพลล์ ประชาชน 64.5% รู้แล้วปลดล็อคกัญชา แต่ 53.3% มองปลูก 6 ต้น ไม่เพียงพอต่อการสร้างรายได้ให้เกษตรกร แนะปรับปรุงเงื่อนไขเข้าถึงง่ายขึ้น

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ปลดล็อกกัญชา…สู่พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ 1,171 คน ระหว่างวันที่ 16-18 มี.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 64.5 ทราบข่าวที่กระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อกให้ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายได้บ้านละ 6 ต้น, แต่ในจำนวนนี้ ร้อยละ 52.3 ระบุ ยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องการปลูก, ร้อยละ 30.4 ระบุ ต้องมีการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนก่อนจึงขออนุญาตปลูกได้ และ ร้อยละ 17.3 เข้าใจว่าสามารถปลูกได้เลยอย่างเสรีบ้านละ 6 ต้น ขณะที่ร้อยละ 35.5 ระบุ ยังไม่ทราบข่าว

อย่างไรก็ตาม ประชาชน ร้อยละ 53.3 ระบุ การอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้ครัวเรือนละ 6 ต้น ไม่เหมาะสมเพียงพอต่อการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและนําไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะที่ร้อยละ 46.7 ระบุ เหมาะสมเพียงพอแล้ว, ร้อยละ 71.3 ระบุ หากภาครัฐต้องการผลักดันกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับผู้ที่ต้องการปลูกและหาตลาดรองรับ, ร้อยละ 47.5 ระบุ ควรปรับเกณฑ์/เงื่อนไขต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และร้อยละ 44.7 ระบุ ควรสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจผลิตสินค้าแปรรูปจากกัญชา

ทั้งนี้ ประชาชน ร้อยละ 44.7 กังวลการอนุญาตปลูก เพราะหากควบคุมไม่ดีอาจมีการลักลอบนําไปเสพ จําหน่ายเป็นสารเสพติด, ร้อยละ 17.2 ผู้ที่ไม่รู้หลักเกณฑ์ในการปลูกอาจทําผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว ร้อยละ 16.2 อาจทําให้มีคนหันมาเสพกัญชามากขึ้น แต่เมื่อถามว่า จะกินอาหารและเครื่องดื่ม เมนูกัญชา หรือไม่ ร้อยละ 50.8 ระบุ จะกิน โดยให้เหตุผลว่า เป็นสมุนไพรมีสรรพคุณเป็นยา, ขณะที่ร้อยละ 49.2 ระบุะไม่กินเพราะติดภาพว่าเป็นยาเสพติด

ปชช.รู้ปลดล็อกกัญชาชี้ไม่พอสร้างรายได้

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube