fbpx
Home
|
ข่าว

นักวิชาการแนะสภาต้องผ่านวาระ3เพื่อประชามติ

Featured Image
“ยุทธพร” แนะสภาต้องโหวตวาระ3 เพื่อนำไปสู่การทำประชามติแก้ รธน.มองคำวินิจฉัยของศาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขในครั้งนี้

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อดีตคณะบดีประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าทางออกของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้รัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ต้องทำประชามติก่อน ดังนั้น สิ่งที่จำเป็นมากคือรัฐสภาจะต้องยึดหลักที่ถูกต้อง และ ฟังเสียงของประชาชนเป็นหลักและการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ผ่าน เพื่อจะนำไปสู่การทำประชามติ ซึ่งการทำประชามตินั้นก็จะเป็นคำตอบว่าตกลงแล้วประชาชนต้องการที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่

รศ.ดร.ยุทธพร ยังกล่าวต่อว่า หากมีการทำประชามติตามมาตร 256 แล้ว ผลออกมาว่าประชาชนต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฝั่งที่ไม่สนับสนุนก็ควรจะต้องฟังและยอมรับในเสียงของประชาชน หรือในทางกลับกันถ้าหากผลออกมาว่าประชาชนไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฝั่งที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะต้องฟังเสียงของประชาชนเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุด ณ วันนี้ คือรัฐสภาต้องเดินหน้าสู่วาระ 3 เพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เนื่องจากในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแต่เป็นการแก้ไขวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเท่านั้น

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube