fbpx
Home
|
ข่าว

โฆษก ปชป. สัญจร ย้ำ “แหล่งน้ำคือชีวิตเกษตรกร”

Featured Image
โฆษก ปชป. สัญจร ย้ำ “แหล่งน้ำคือชีวิตพี่น้องเกษตรกร” เดินหน้าผลักดันเต็มที่

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ ภายใต้ โครงการ “โฆษกประชาธิปัตย์สัญจร” มี ต.บ้านโป่ง อ.หนองโดน ต.หนองยาว อ.เมือง ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อพบปะประชาชนที่เดือดร้อน เรื่องแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก และร่วมพัฒนาแหล่งน้ำตำบลหนองยาว อำเภอเมืองให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนและที่สำคัญให้เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม ซึ่งการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาใหญ่ของคนในพื้นที่ โดยจะนำข้อมูลต่างๆ เสนอต่อรัฐสภา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากกรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่เป็นหลักในการแก้ปัญหา จากนั้น ได้สำรวจคลองหนองยาว บริเวณวัดหนองเขื่อนช้าง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ ต.บ้านโป่ง อ.หนองโดน ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท ที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำเช่นเดียวกัน

โฆษก ปชป. สัญจร ย้ำ “แหล่งน้ำคือชีวิตเกษตรกร”

นายราเมศ ย้ำว่า เรื่องแหล่งน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลักดันอย่างเต็มที่ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยแล้ง เรื่องแหล่งน้ำ

ส่วนสถานการณ์ของบ้านเมืองที่ย้ำพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขอให้ประชาชนยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทุกคนต้องช่วยกันและร่วมมือกันเพื่อปกป้องระบอบประธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน

โฆษก ปชป. สัญจร ย้ำ “แหล่งน้ำคือชีวิตเกษตรกร”

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube