fbpx
Home
|
ข่าว

คนมองวัคซีนพาสปอร์ตช่วยข้ามปท.ฟื้นท่องเที่ยว

Featured Image
กรุงเทพโพลล์ คนมองวัคซีนพาสปอร์ตสะดวกเดินทางข้ามประเทศ 32.8%พร้อมใช้ เชื่อเป็นผลดีกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,210 คน เรื่อง “วัคซีนพาสปอร์ต กับอนาคตการเดินทาง ยุค COVID-19” พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.2 ไม่ทราบว่าวัคซีนพาสปอร์ตคืออะไร ขณะที่ร้อยละ 30.8 ระบุว่าทราบโดยร้อยละ 78.2 ระบุว่าประโยชน์ของวัคซีนพาสปอร์ตนั้นทำให้สะดวกในการเดินทางข้ามประเทศในช่วง COVID-19 รองลงมาร้อยละ 69.1 ระบุว่าทำให้ลดความเสี่ยงจากการรับ และการแพร่เชื้อ COVID-19 เมื่อไปต่างประเทศและร้อยละ 67.2 ระบุว่าทำให้สร้างความมั่นใจให้กับประเทศที่ไป ว่าปลอดเชื้อ COVID-19

หากมีการนำวัคซีนพาสปอร์ต มาใช้จริงสำหรับการเดินทาง ประชาชนร้อยละ 32.8 ระบุว่าจะใช้โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 44.6 ระบุว่าจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นที่แรก รองลงมาร้อยละ 9.3 ระบุว่าประเทศจีน และร้อยละ 6.3 ระบุว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อถามว่า หากประเทศไทยมีการตอบรับเรื่อง วัคซีนพาสปอร์ต จะส่งผลดีกับธุรกิจ/ภาคส่วนใดมากที่สุดประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 49.0 ระบุว่าจะส่งผลดีกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รองลงมาร้อยละ 23.9 ระบุว่าธุรกิจการบิน และร้อยละ 13.4 ระบุว่า บริษัททัวร์/บริษัทนำเที่ยว

สำหรับเรื่องที่กังวลมากที่สุดหากมีการนำแนวคิดเรื่อง วัคซีนพาสปอร์ต มาใช้จริง ร้อยละ 49.0 ระบุ อาจเกิดปัญหาการทุจริตเพื่อให้ได้วัคซีนพาสปอร์ต เช่น ปลอมแปลงเอกสาร/ใช้เงินซื้อ/ทำวัคซีนพาสปอร์ตปลอม รองลงมา ร้อยละ 26.7 ระบุ อาจต้องมีการบังคับใช้ วัคซีนพาสปอร์ต กับแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าประเทศไทยด้วย
ร้อยละ 10.1ระบุ การไม่ยอมรับเอกสาร วัคซีนพาสปอร์ตของไทย จากนานาประเทศ

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube