fbpx
Home
|
ข่าว

ปชช.หวังผบ.ตร.ปฏิรูปตร.แก้ปัญหา

Featured Image
ซูเปอร์โพล ปชช. 99.4 รู้ว่ามีปัญหายาเสพติด บ่อน ค้ามนุษย์ และซื้อขายตำแหน่งตำรวจ จี้ ผบ.ตร. ปฏิรูปอย่าปล่อยให้สังคมกดดันนายกฯ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง”ปัญหาคาตาประชาชน กับ ปฏิรูปตำรวจ” จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน1,782 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละร้อย 99.4 ระบุ ปัญหาคาตาประชาชนและรับรู้ คือ ยาเสพติดแพร่ระบาดหนักในชุมชน บ่อนพนัน ค้ามนุษย์ แรงงานต่างชาติ การซื้อขายตำแหน่ง และอื่น ๆ

ร้อยละ 96.1 ระบุ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ๆ ปล่อยปละละเลย ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ เกิดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำ ร้อยละ 93.5 ระบุ ตำรวจระดับสูงพัวพัน เก็บเกี่ยวผลประโยชน์กับขบวนการค้ายาเสพติด บ่อนพนัน ขนแรงงานเถื่อน ค้ามนุษย์ และอื่น ๆ, ร้อยละ 92.7 ระบุ ในองค์กรตำรวจ มีปัญหาเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย

อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 97.1 ระบุว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บริหารระดับสูง ต้องออกมาปฏิรูปตำรวจให้ชัดเจนด้วยตนเอง อย่าปล่อยให้สังคมกดดันนายกรัฐมนตรี, ร้อยละ 96.1 ระบุ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บริหารระดับสูงต้องยอมรับความจริง เรื่องการแทรกแซงการแต่งตั้ง โยกย้าย ร้อยละ 96.2 ต้องการเห็นตำรวจ เป็นตำรวจของประชาชน ขณะที่ร้อยละ 92.0 ระบุ พาม็อบคนลงถนนเพื่อปฏิรูปตำรวจไม่เกิดประโยชน์ ไม่ใช่ทางออกที่ดี กลับซ้ำเติมวิกฤตโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจ ความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนมากยิ่งขึ้น

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube