fbpx
Home
|
ข่าว

“อดุลย์”เปิดศูนย์รปภ.วุฒิสภา

Featured Image
พล.ต.อ.อดุลย์ ประธาน กมธ. แรงงาน เปิด “ศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยวุฒิสภา”

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยวุฒิสภา โดยมีนางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย กรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

โดย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยวุฒิสภา ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ และบุคคล ในบริเวณอาคารรัฐสภา รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบของ “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมรัฐสภา” ในวันนี้จึงได้มีการจัดตั้ง“ศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยวุฒิสภา” ขึ้นที่บริเวณห้องประชุมสำนักบริหารงานกลาง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ฝั่งวุฒิสภา

สำหรับ “ศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยวุฒิสภา” แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
ได้มีมติมอบหมาย ให้ตนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภาและกรรมาธิการเป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็น และแนวทางเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ และบุคคล บริเวณอาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

รวมทั้ง การจัดให้การปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบของ “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมรัฐสภา” ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าว จะใช้ประโยชน์ แก่การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยของวุฒิสภาต่อไป

อดุลย์

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube