fbpx
Home
|
ข่าว

“ชวน” นัดประชุมร่วมรัฐสภาถกร่างพรบ.ตำรวจต่อเนื่อง

Featured Image
“ชวน” นัดประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณาร่าง พรบ.ตำรวจต่อเนื่อง คาดจบวันนี้ ขณะสัปดาห์หน้าลุยถก ร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ

 

 

 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมร่วมกันของรัฐสภาในเวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 โดยสามารถพิจารณาไปแล้ว 119 มาตรา จาก 179 มาตรส และวันนี้จะเริ่มพิจารณามาตรา 120

 

สำหรับการพิจารณาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีมาตราที่สำคัญและผ่านการลงมติเห็นชอบรายมาตรา ในวาระสองแล้ว อาทิ มาตรา 80 มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ ประเด็น การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง

 

และโยกย้ายข้าราชการตำรวจ คณะกรรมาธิการขอแก้ไข คือ ตัดคำว่า “ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่กำหนดให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” ออก เพื่อให้สอดคล้องกับที่แก้ไขในมาตรา 69
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการแก้ไข ด้วยคะแนน 396 เสียง และเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 385 เสียง

 

ขณะมาตรา 82 มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ ประเด็นการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจหรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการแก้ไข ด้วยคะแนน 380 เสียง และเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 361 เสียง

 

อย่างไรก็ตาม การประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้ ที่ประชุมจะพยายามพิจารณาให้เสร็จ เพื่อให้สัปดาห์หน้า ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 สามารถเข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.สและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube