fbpx
Home
|
ข่าว

“นายกฯ” เตรียมลงพื้นที่ชลบุรี9 พ.ค. นี้

Featured Image
“นายกฯ” เตรียมลงพื้นที่ จ.ชลบุรี หารือพัฒนาเกษตรของไทยสู่ Smart Farming พร้อมเยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม 9 พ.ค. นี้

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ มีกำหนด ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

 

เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการเกษตรของไทยไปสู่การเกษตรแบบ Smart Farming และเยี่ยมชมการดำเนินงานของคูโบต้าฟาร์ม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ดังนี้

 

โดยนายกรัฐมนตรีจะรับฟังบรรยายสรุปจากคูโบต้าฟาร์ม และหารือแนวทางการพัฒนาการเกษตรของไทยไปสู่การเกษตรแบบ Smart Farming รับฟังแนวทางการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่และชุมชนต้นแบบ Smart Farming ที่ประสบความสำเร็จ

 

โดยผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุดรธานี พร้อมรับฟังโครงการความร่วมมือการพัฒนา Smart Farming เพื่อเพิ่มผลผลิตและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยที่ปรึกษาสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ก่อนที่จะตรวจเยี่ยมคูโบต้าฟาร์ม 3 โซนหลัก ได้แก่ 1) โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา 2) โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ และโคก หนอง นา โมเดล และ 3) โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่

 

ทั้งนี้ คูโบต้าฟาร์มเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ในภูมิภาคอาเซียน มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรครบวงจรแบบเป็นรูปธรรมนับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การเรียนรู้ทางการเกษตรยุคใหม่ที่น่าสนใจบนพื้นที่ 220 ไร่ ออกแบบภายใต้แนวคิด “End to End Solutions” คือการทำเกษตรแบบครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการนวัตกรรมเกษตร ในรูปแบบของโซนสร้างประสบการณ์ทั้งหมด 10 โซน โดยพัฒนาร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ

 

ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าใจการทำเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรม และสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมตรงกับความต้องการ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งตอบโจทย์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ด้วย

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube