fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงประชุมน้ำเอเชีย–แปซิฟิก

Featured Image
นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงประชุมน้ำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ย้ำแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่มั่นคงยั่งยืน ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างสมดุล

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ เวลา 13.18 น. ตามเวลาประเทศไทย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงผ่านวีดิทัศน์ ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 4 (The Fourth Asia-Pacific WaterSummit: 4th APWS) ที่จัดขึ้น ณ เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้นำรัฐบาล และผู้แทนระดับสูง รวมถึงผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วม

 

โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของญี่ปุ่นด้านการจัดการน้ำ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจัง และได้วางกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศที่ครอบคลุม ผ่านพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี อีกทั้ง ไทยยังสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำภายในปี ค.ศ. 2030

 

นอกจากนี้ ในช่วงที่เผชิญความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลได้เร่งกระจายน้ำให้ทุกภาคส่วนอย่างสมดุลเพื่อสร้างหลักประกันการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขาภิบาลอย่างครอบคลุม รวมถึงมีการดำเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัว เพิ่มภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

 

 

รัฐบาลได้บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยรณรงค์ให้ประหยัดการใช้น้ำ ด้วยเทคโนโลยี 3R คือ Reduce มุ่งลดการใช้น้ำ Reuseนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle นำน้ำมาใช้หมุนเวียน ตลอดจนส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำระดับพื้นที่ และนำระบบเตือนภัยล่วงหน้าเข้ามาใช้เพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติทางน้ำ นอกจากนี้ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการลุ่มน้ำ”

 

ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นกลไกหลักเชื่อมโยง ระหว่างนโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มั่นคงและยั่งยืน

 

ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้ ไทยย้ำนโยบายโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุล ยั่งยืน ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมข้อริเริ่มและความมุ่งมั่นด้านน้ำของญี่ปุ่นในการ สร้างสังคมคุณภาพ ที่มีภูมิคุ้มกัน ยั่งยืน ครอบคลุม

 

โดยเชื่อมั่นว่า ผลลัพธ์จากการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันต่อการทบทวนการดำเนินการในครึ่งแรกของทศวรรษ ระหว่างประเทศด้านน้ำ ค.ศ. 2018 – 2028 รวมไปถึงบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงให้กับลูกหลานต่อไป

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube