fbpx
Home
|
ข่าว

ชพน.ประชุมใหญ่ 23 เม.ย.ที่โคราช ปรับโครงสร้างใหม่

Featured Image
ชพน.ประชุมใหญ่ 23 เม.ย.ที่โคราช ปรับโครงสร้างใหม่ ยกเลิก “ประธานที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษา” ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 4 ด้านแทน

 

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ได้เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายนนี้ จะมีการประชุมใหญ่สามัญพรรคชาติพัฒนา ประจำปี 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วาระสำคัญคือ จะเสนอให้สมาชิกพรรคให้ความเห็นชอบ งบการเงิน รายงานการดำเนินกิจการของพรรค และแก้ไขข้อบังคับพรรค

 

โดยจะปรับปรุงโครงสร้างของพรรค โดยยกเลิกตำแหน่งประธานที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาของพรรค และให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี มาทำหน้าที่ แทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพรรคชาติพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกและภายในประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชน และส่วนรวมให้ประสบความสำเร็จ และจะมีการแต่งตั้งตำแหน่งประธานพรรค

 

โดยให้ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ ตำแหน่งประธานพรรคจะเป็นประธานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน เพื่อจัดทำนโยบายและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของพรรคชาติพัฒนาให้ทันกับการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและสร้างความอยู่ดี กินดี ให้กับพี่น้องประชาชน และนอกจากนี้ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรค จะได้นำเสนอสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองภายใต้หัวข้อ “ทางออกของประเทศภายหลังการเลือกตั้ง” ต่อที่ประชุมสามัญพรรคในครั้งนี้ด้วย.

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube