fbpx
Home
|
ข่าว

“จุรินทร์”มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาพังงา

Featured Image
“จุรินทร์ มอบประกาศนียบัตรนักศึกษา ชูเป็นกำลังสำคัญพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ” ในภารกิจ “ออนทัวร์พังงา”

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพังงา ประจําปี 2564 พร้อมด้วยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางกันตวรรณ ตันเถียรส.ส.พังงา พรรคประชาธิปัตย์ นายชัยยศ ปัญญาไวย ผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต เขต 2 และนายสมศักดิ์ ไชยโสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงาคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคพังงา ที่หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาเขต 2 อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

 

โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564ของวิทยาลัยเทคนิคพังงาในวันนี้ และขอแสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนที่มีความพากเพียรสำเร็จการศึกษาดังที่มุ่งหวัง พร้อมที่จะนำความรู้ทักษะวิชาชีพสาขาต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและนำความภาคภูมิใจมาสู่สถาบัน ครูอาจารย์ และครอบครัว

 

โดยในปัจจุบัน วิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความก้าวหน้าอย่าง รวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในทุกมิติ องค์ความรู้และทักษะของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะทักษะวิชาชีพสาขาต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต

 

ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาและกำลังคน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นรากฐานในการพัฒนาชาติให้ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในภายภาคหน้า จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน จะเป็นส่วนสำคัญในการนำ ความรู้ความสามารถของตนสร้างโอกาส สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคมต่อไปในโอกาสนี้ ผมขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้า และเจริญรุ่งเรือง

 

พร้อมทั้งขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
เพื่อร่วมกันเป็นพลัง สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไป

 

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคพังงา แห่งที่ 2 ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินการจัดตั้งโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ขณะดํารงตําแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน 5 สาขาวิชา จํานวน นักเรียน นักศึกษา 468 คน ประกอบด้วย

 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคพังงา จํานวน 164 คน

2.สาขาวิชาการโรงแรม จํานวนนักเรียนนักศึกษา 156 คน

3.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการจํานวนนักเรียนนักศึกษา 91 คน

4.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์ จํานวนนักเรียนนักศึกษา 40 คน

5.สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการจํานวนนักเรียนนักศึกษา 17 คน

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube