fbpx
Home
|
ข่าว

NIAชวนนวัตกรไทยส่งผลงานชิง”นวัตกรรมแห่งชาติ”

Featured Image
เริ่มแล้ว! NIA ชวนนวัตกรไทยร่วมชิงรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 65 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. ใน 5 สาขา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนเหล่านวัตกร สตาร์ทอัพ สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรเพื่อสังคม-ชุมชน ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ย ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พ.ค.นี้

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 แล้ว เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ของประเทศไทย โดยในปีนี้เปิดรับสมัครผลงาน ทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย

1) ด้านเศรษฐกิจ : ผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์และเศรษฐกิจของประเทศ
2) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม: ผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมของประเทศ
3) ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ: ผลงานนวัตกรรมที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สร้างให้เกิดคุณค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ
4) ด้านสื่อและการสื่อสาร: ผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่มีความสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์เนื้อหา และการสื่อสารรูปแบบใหม่
5) ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น: องค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น ทั้งระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ และระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร

สำหรับ พิธีมอบรางวัล “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” จะจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี โดยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “พระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) พร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จาก NIA เช่น การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสำเร็จของผลงานผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง การเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน และการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมในมิติต่าง ๆ

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://award.nia.or.th หรือติดต่อ [email protected], โทร. 080-070-2999 (พัชรีนาถ)

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube