fbpx
Home
|
ข่าว

นิด้าโพล ปชช.ค่อนข้างพอใจรัฐบาลก้ปัญหาโอมิครอน

Featured Image
นิด้าโพล ปชช.ค่อนข้างพอใจรัฐบาลก้ปัญหาโอมิครอน หวั่นระบาดหนักเพราะเชื้อมีความรุนแรงน้อยทำคนประมาท

 

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่างเรื่อง “โอมิครอน น่ากลัวหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2565 เมื่อถามถึงความกลัวของประชาชนว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการแพร่ระบาดในขณะนี้ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 34.54 ระบุว่า ค่อนข้างมีความกลัว เพราะ ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีจำนวนมากกว่าครั้งที่ผ่านมา จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานนอกบ้าน

 

ต้องติดต่อกับผู้คนจำนวนมาก และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด รองลงมา ร้อยละ 22.20 ระบุว่า ไม่มีความกลัวเลย เพราะ ดูแลป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ขณะที่บางส่วนระบุว่า ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ร้อยละ 21.82 ระบุว่า มีความกลัวมาก เพราะ เชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนเเพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ผู้สูงอายุ

 

ด้านสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอย่างมากในเมืองไทยขณะนี้ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 52.95 ระบุว่า COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน มีความรุนแรงน้อย ทำให้คนประมาท/ไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกัน

 

รองลงมา ร้อยละ 46.29 ระบุว่า เชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน ติดง่ายมาก ร้อยละ 15.76 ระบุว่า มีการแพร่ระบาดทั่วโลก ประเทศไทยหลบไม่ได้ ร้อยละ 13.41 ระบุว่า ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) บริหารงานผิดพลาด

 

สำหรับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการของรัฐบาล ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 6 มีนาคม 2565 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 32.95 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ รองลงมา ร้อยละ 27.73 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 21.21 ระบุว่า ไม่พอใจเลย ร้อยละ 15.53 ระบุว่า พอใจมาก

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามประชาชนถึงความถี่ในการได้รับการตรวจเพื่อหาเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 41.14 ระบุว่านาน ๆ ตรวจครั้ง รองลงมา ร้อยละ 26.82 ระบุว่า ตรวจอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 23.79 ระบุว่า ไม่เคยตรวจเลย ร้อยละ 5.83 ระบุว่า ตรวจทุก 3 วัน ร้อยละ 1.44 ระบุว่า ตรวจทุกวัน และร้อยละ 0.98 ระบุว่า ตรวจวันเว้นวัน

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube