fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯกำชับเหล่าทัพเตรียมพร้อมตั้ง รพ.สนามโควิดพุ่ง

Featured Image
นายกฯขอบคุณเหล่าทัพ สนับสนุนภารกิจรัฐบาล ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ กำชับเตรียมพร้อมตั้ง รพ.สนาม รองรับโควิดพุ่ง

 

 

พ.อ.วันชนะ สวัสดี ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานว่า นายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และกำลังพลทุกนาย ที่ได้ปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในห้วงที่ผ่านมาได้แก่การจัดกิจกรรมเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี 2565 การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการขจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลในทะเลจังหวัดระยอง การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและอาหารราคาถูก เพื่อช่วยเหลือและลดค่าครองชีพของประชาชนบริเวณโดยรอบที่ตั้งศาลาว่าการกลาโหม รวมถึงการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิด 19 ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา

 

 

ทั้งนี้? ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงความต่อเนื่องสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.)และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตามที่ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด อีกทั้งให้กองกำลังป้องกันชายแดน ยังคงมาตรการความเข้มข้นในการลาดตระเวน เฝ้าตรวจ และคัดกรองการผ่านเข้า – ออก ของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะตามช่องทางธรรมชาติ

 

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน นั้น ให้ทุกหน่วยจัดเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลในสังกัด โรงพยาบาลสนาม และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับสถานการณ์กรณีที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการส่งต่อและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าสู่ระบบต่างๆ ตามที่ได้รับการประสานหรือร้องขอ อีกทั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เน้นย้ำให้กำลังพลและครอบครัว ได้ปฏิบัติตามแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ รวมถึงที่ได้มีการอนุมัติเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกตได้โดยเร็ว

 

 

ส่วนการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหารเพื่อเข้าสู่การผลิตและใช้งานในกระทรวงกลาโหมให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของเหล่าทัพ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนการวิจัย และพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ที่สามารถผลิตใช้ได้เองและมีมาตรฐานเป็นไปตามความต้องการของเหล่าทัพ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube