fbpx
Home
|
ข่าว

ที่ประชุมร่วมรัฐสภารับหลักการร่างพ.ร.บ.การปรับเป็นพินัย

Featured Image
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย โดยรัฐบาลยืนยันกฎหมายนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวย

 

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา วันนี้(8 ก.พ.65) ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า ตามที่มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้รัฐกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายได้กำหนดให้มีการปรับปรุงกฎหมายในการกำหนดโทษอาญาให้เหมาะสมกับสภาพความผิดหรือมาตรการลงโทษให้เหมาะสมกับการกระทำความผิดและฐานะผู้กระทำความผิดเพื่อไม่ให้บุคคลต้องรับโทษหนักเกินไป หรือต้องรับภาระในการรับโทษที่แตกต่างกันเนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีสามารถชำระค่าปรับได้ แต่ผู้ที่มีฐานะยากจนต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ และต้องถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ขณะที่นานาประเทศได้เริ่มปรับเปลี่ยนบทลงโทษความผิดอาญาเป็นมาตรการอื่นที่ไม่ใช่โทษอาญามากขึ้น ดังนั้นจึงควรพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับนานาประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม

 

ขณะที่ สมาชิกรัฐสภา ได้อภิปรายเห็นด้วยอย่างกว้างขวางแต่มีบางส่วนแสดงความกังวลว่าร่างกฎหมายฉบับนี้อาจทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนรวยและยากจนได้โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่หรือศาลเปลี่ยนโทษปรับสถานเดียวไปเป็นพินัยได้ ซึ่งหลักของการปรับเป็นพินัยจะไม่ถือว่าเป็นโทษอาญา และหากไม่มีเงินจ่ายจะไม่เปลี่ยนเป็นกักขังและไม่ลงในทะเบียนอาชญากรรม โดยอาจสั่งให้เปลี่ยนไปทำงานสาธารณะช่วยเหลือสังคมหรือให้สามารถผ่อนชำระได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคนจนหรือคนรวย

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน 544 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 3 เสียงพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 35 คนกำหนดแปรญัตติภายใน 15 วัน

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube