fbpx
Home
|
ข่าว

วุฒิสภา เตรียมพิจารณาร่างพรบ.คุ้มครองพยาน

Featured Image
วุฒิสภา เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

 

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นัดสมาชิกประชุม ในเวลา 09.30 น. วันนี้( 10 ม.ค.64) โดยมีวาระพิจารณาเรื่องด่วน ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ตามข้อบังคับ ข้อ 105) และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน) นอกจากนี้ มีระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆการขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน

 

ส่วนวันที่ 11 มกราคม 2565 งดการประชุม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube