fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯปลื้มไทยครองตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเล

Featured Image
โฆษกรัฐบาลระบุนายกฯปลื้มไทยครองตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศต่อเนื่องวาระที่ 9

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงกรณีที่ประชุมสมัชชา สมัยสามัญ ครั้งที่ 32 ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ได้เลือกตั้งคณะมนตรี IMO วาระปี ค.ศ. 2022 – 2023 ให้ไทยดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรี IMO กลุ่ม C ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 9 นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบผลการเลือกตั้งคณะมนตรี IMO ซึ่งเป็นเวทีระหว่างประเทศในด้านกิจการทางทะเล และได้ขอบคุณทุกประเทศที่มีความเชื่อมั่นประเทศไทย ตลอดจนชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนสร้างชื่อเสียง สะท้อนความไว้วางที่มีให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

 

ซึ่งเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา IMO ได้มีการประชุมสมัชชา สมัยสามัญ ครั้งที่ 32 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยได้เลือกตั้งคณะมนตรี IMO วาระปี ค.ศ. 2022 – 2023 และไทยได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรี IMO กลุ่ม C ด้วยคะแนนเสียง 107 เสียง ถือเป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 9 ซึ่งไทยดำรงตำแหน่งนี้ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2549 หรือ ปี ค.ศ. 2006) ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก IMO มีทั้งสิ้น 174 ประเทศ มีที่นั่ง Council Member รวม 40 ที่นั่ง มีวาระครั้งละ 2 ปี แบ่งเป็น กลุ่ม A จำนวน 10 ที่นั่ง กลุ่ม B 10 ที่นั่ง และ กลุ่ม C 20 ที่นั่ง

 

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีขอบคุณ ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างบูรณาการ แสดงบทบาทของไทยได้อย่างแข็งขันและสร้างสรรค์ จนเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยรัฐบาลไทยพร้อมยืนยันส่งเสริมการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนระดับโลกด้านกิจการทางทะเลเพื่อความยั่งยืน (Global Partnership for Maritime Sustainability) และพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกัน

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube