fbpx
Home
|
ข่าว

เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันยื่นปธ.สภาค้านผลักดันบ่อน

Featured Image
เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน ยื่นประธานสภา คัดค้านผลักดันให้มีบ่อนกาสิโนและพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศไทย

 

เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และเครือข่ายสื่อเพื่อการขับเคลื่อนสังคม ที่ร่วมเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ซึ่งตั้งขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย ผ่านเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เพื่อแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอต่อสภาฯ กรณี ส.ส. หลายพรรค ผลักดันให้มีบ่อนกาสิโนและพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศไทย

นายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้พิจารณาญัตติด่วน การขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ โดยมี ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเสนอญัตติรวม 12 ฉบับ ทุกฉบับมีเนื้อหาไปในทางเดียวกันคือ เสนอให้ตั้งบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย และให้มีบริการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายอีกด้วย เครือข่ายซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการพนันมาอย่างต่อเนื่อง ได้สัมผัสถึงผลกระทบจากการพนันที่ มีส่วนทำลายอนาคตเด็กเยาวชน และบุคคลในครอบครัว เราเห็นด้วยที่เรื่องนี้จะได้ใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรในการศึกษา ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางตามวิถีทางประชาธิปไตย

อย่างไรก็ตามเครือข่ายยังมีข้อกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายหรือถูกใช้ประโยชน์จากการพนัน อีกทั้งยังไม่มีหลักประกันว่าหากมีบ่อนกาสิโนที่ถูกกฎหมายแล้ว จะลดปัญหาคนไทยไปเล่นพนันชายแดน หรือทำให้บ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายหายไปได้ หรือการมีพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายแล้วจะมีผลดีต่อสังคมไทยอย่างไร

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube