fbpx
Home
|
ข่าว

ปค.ยุคNext Normalยกระดับศูนยร์าชการสะดวกวิถีใหม่

Featured Image
กรมการปกครองยุค Next Normal ยกระดับการบริการ “ศูนยราชการสะดวกวิถีใหม่” สร้างสุขทวีคูณให้ประชาชน

 

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อน 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง “10 Flagships to DOPA All Smart 2022″ และการดำเนินโครงการอำเภอสร้างสุข 2564 ที่ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วเข้าถึงง่ายเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

 

โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายวิชัยบุญมี ปลัดจังหวัดนครนายก นายอำเภอ,ปลัดอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

 

 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจ และสังคม ทางกรมกรมการปกครอง ที่มีภารกิจด้านความมั่นคง การให้บริการประชาชน มีเป้าหมายการดำเนินงานมอบนโยบายให้ข้าราชการ บุคลากร จะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ และต้องปรับตัวในส่วนงานการบริการ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชนมุ่งไปสู่ศูนย์ราชการสะดวกเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ อย่าง“โครงการอำเภอ..วิถีใหม่” ซึ่งยังคงเป้าหมายเดิมคือ การรับฟังเสียงของประชาชน ต่อการให้บริการ อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน ซึ่งศูนย์ราชการสะดวกในสังกัดกรมการปกครอง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานGECC ระดับพื้นฐาน (โล่สีฟ้า) จำนวนทั้งสิ้น 27 ศูนย์ ในพื้นที่ 24 อำเภอ 20 จังหวัด

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube