fbpx
Home
|
ข่าว

“อนุทิน” เตรียมประชุมร่วมภาครัฐ ธุรกิจเอกชน

Featured Image
รองนายกรัฐมนตรี “อนุทิน” เตรียมประชุมร่วมภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ประชาสังคม เตรียมพื้นที่ภาคอีสานพร้อมรับการเปิดประเทศ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันที่ 18 พ.ย. 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศและรองรับการระบาดโรคโควิด-19 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ให้มีความพร้อมคู่ขนานไปกับที่รัฐบาลได้ทยอยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในขณะนี้ ให้ทั้งการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และเศรษฐกิจภาพรวมฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง โดยในช่วงแรกเริ่มดำเนินการในพื้นที่นำร่องการเปิดประเทศและขยายไปยังพื้นที่อื่น รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี จะให้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศในภาพรวม ตลอดจนเป้าหมายต่างๆของรัฐบาลที่ต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะกล่าวถึงนโยบายและการดำเนินการด้านสาธารณสุขที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จในการควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ สาธารณสุข อสม. และผู้ประกอบการ ภายหลังการรับทราบนโยบายในภาพรวมแล้ว การประชุมปฏิบัติการ จะมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเน้นเนื้อหาความรู้เฉพาะกลุ่ม อาทิ การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโดยผู้แทนจากกรมอนามัย มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมโรงแรม สาธารณสุขจังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัด ศูนย์อนามัยต่างๆ การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการลดการระบาดในคลัสเตอร์ หรือจุดเสี่ยง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนและประชาสังคม มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัด

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube