fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯกล่าวถ้อยแถลงเวที Paris Peace forum

Featured Image
นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงเวที Paris Peace forum มอง ต้องลดช่องว่างสร้างการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลก พร้อมเสนอ 3 ข้อ ผลักดันวัคซีน- ยา โควิด 19 สินค้าสาธารณะ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม? กล่าวถ้อยแถลง ภายในการประชุม Paris Peace forum โดยระบุว่า ช่องว่างที่ต้องมีการแก้ไขในลำดับแรกคือช่องว่างของการเตรียมความพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขโลก จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถปิดช่องว่างดังกล่าวได้ ด้วยการยึดมั่นความร่วมมือภายใต้กลไกพหุภาคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างทุกประเทศและทุกภาคส่วน โดยประเทศไทยเชื่อมั่นว่าธรรมาภิบาลโลกที่เข้มแข็ง จะช่วยส่งเสริมระบบสาธารณสุขของทุกประเทศ ให้มีภูมิต้านทานเท่าเทียมและเป็นธรรม

ทั้งนี้? นายกรัฐมนตรี ได้ขอเสนอให้ทุกฝ่ายร่วมมือ ช่วยกัน ผลักดันให้วัคซีนและยารักษาโรค โควิด -19 เป็นสินค้าสาธารณะของโลก ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียม /นอกจากนี้การสนับสนุนให้ทุกประเทศบรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเร่งรัดการเจรจาจัดทำตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยโรคระบาด/ และส่งเสริมโมเดลการพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ให้เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อเชื่อมโยง ในประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ กับการฟื้นฟูที่ยั่งยืน สมดุลและครอบคลุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube