fbpx
Home
|
ข่าว

“ชวน”นัดถกวิปเตรียมพิจารณาแก้ รธน.ฉบับปชช.

Featured Image
ที่ปรึกประธานสภา ยัน รัฐบาลตอบกระทู้ถามต่อเนื่อง ไม่ได้เป็นไปตามที่วิพากษ์วิจารณ์ “ชวน”นัดถกวิปเตรียมพิจารณาแก้ รธน.ฉบับประชาชน

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าผลงานของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ตอบกระทู้ถามน้อยมาก ว่า สำหรับการตั้งกระทู้ถามของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 62 – 18 กันยายน 2564 รัฐบาลและรัฐมนตรีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีสมาชิกตั้งกระทู้ถามรวม 1,175 กระทู้ แบ่งเป็น 1.กระทู้ถามสดด้วยวาจา ประธานอนุญาตให้ถาม 145 กระทู้ ตอบแล้ว 112 กระทู้ รัฐมนตรีขอเลื่อนการตอบ 29 กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน 3 กระทู้

2.กระทู้ถามทั่วไป ที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา ประธาน อนุญาตให้ถามได้ 403 กระทู้ ตอบแล้ว 123 กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน 122 กระทู้ โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา 158 กระทู้ ส่วนกระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา ประธานอนุญาตให้ทำได้ 316 กระทู้ ประกาศคำตอบในราชกิจจานุเบกษา 161 กระทู้ รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 150 กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน 3 กระทู้ ประธานไม่อนุญาตให้ถาม 2 กระทู้

3.กระทู้ถามแยกเฉพาะ ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นใน สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ โดยประธานอนุญาตให้ถามได้ 311 กระทู้ ตอบแล้ว 165 กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน 57 กระทู้ โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา 89 กระทู้

ทั้งนี้ ตามปกติแล้วกรณีกระทู้ถามทั่วไปยังไม่มีการตอบในสภาจะโอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา แต่บางครั้ง ส.ส.หลายคนไม่ต้องการเช่นนั้น จึงขอถอนกระทู้ เพื่อนำไปบรรจุใหม่ในสมัยการประชุมหน้า จึงทำให้มีการถอนญัตติจำนวนมาก พร้อมยืนยันว่าการตอบกระทู้ ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นไปตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กัน เนื่องจากรัฐมนตรีมาตอบกระทู้สม่ำเสมอ

สำหรับในวันที่ 11 พ.ย. เวลา14.30น. นายชวน นัดประชุมวิป3 ฝ่าย เพื่อแบ่งเวลาในการอภิปรายในการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรม ฉบับภาคประชาชน

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube