fbpx
Home
|
ข่าว

“จุรินทร์”เสนอ4ประเด็นเวทีเอเปคฟื้นศก.

Featured Image
รองนายกฯ”จุรินทร์” เสนอ 4 ประเด็นในเวทีรัฐมนตรีเอเปค ใช้ E-commerce ลุย BCG Model เพื่อฟื้นเศรษฐกิจฝ่าโควิด-19

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค (AMM) ครั้งที่ 32 ผ่านระบบ Video Conference โดยนายจุรินทร์ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมในนามตัวแทนประเทศไทย ว่า เครื่องมือสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 ประเด็นสำคัญ ประเด็นแรก คือรูปแบบการค้าในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก และการค้าดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติโควิด-19 โดยไทยสนับสนุนวิสัยทัศน์ปุตราจายาปี 2040 ที่เน้นการเตรียมประชาชนและธุรกิจเข้าสู่ยุค Digital Economy และจะร่วมกับสมาชิกเอเปคขับเคลื่อนแผนการทำงานด้านอินเทอร์เน็ตและ Digital Economy โดยที่ผ่านมาไทยได้ใช้ E-Commerce สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะกับ SMEs ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการค้าปลีก-ค้าส่งของไทยผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce ในปี 2020 สูงถึง 43,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และผู้ประกอบการ SMEs สามารถเพิ่มมูลค่าการค้าได้ถึง 47,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าแบบ E-Commerce มาโดยตลอด

ประเด็นที่สอง คือการสนับสนุนการใช้ BCG Model ขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) ของประเทศ โดยในปี 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค จะจัดให้มีการสัมมนาใหญ่ในเรื่องนี้ด้วยเนื่องจากตระหนักดีว่าการค้ายุคใหม่ต้องคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

ประการที่สาม คือไทยพร้อมสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ทั้งการจัดทำเขตการค้าเสรีเอเปค (FTA-AP) และ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งไทยได้ให้สัตยาบัน RCEP แล้ว เมื่อ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา เนื่องจากเชื่อมั่นว่า FTA จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้า ทำให้เศรษฐกิจของภูมิภาคเชื่อมโยงและเติบโตได้ดีในระยะยาว

และประเด็นที่สี่ คือไทยต้องการเห็นความสำเร็จของการประชุมรัฐมนตรีการค้าครั้งที่12 (MC12) ในเดือนธันวาคมนี้ โดยเอเปคควรมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้การประชุมมีผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะในเรื่องการให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึง การจัดทำกฎเกณฑ์การอุดหนุนประมง การลดการอุดหนุนเกษตรที่บิดเบือน และการจัดทำกฎเกณฑ์ด้าน E-Commerce ซึ่งมีหัวใจสำคัญ
คือ การสร้างความโปร่งใส กติกาที่เป็นธรรมสำหรับทุกกลุ่มประเทศไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ และต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube