fbpx
Home
|
ข่าว

“สุดารัตน์”เปิดตัว”สุรวุฒิ”นั่งปธ.คกก.บริหารพื้นที่อิสาน

Featured Image
“สุดารัตน์” ลงพื้นที่นครราชสีมา เปิดตัว “สุรวุฒิ”รับตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่อีสาน

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เปิดตัวนายสุรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา หลายสมัย เข้าร่วมงาน รับตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่อีสาน

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ตนเองในฐานะลูกโคราชหลานย่าโม ได้เห็นโคราชตั้งแต่เด็กจนโต เห็นศักยภาพของคนโคราช และเมืองโคราช ที่ยังมีโอกาสพัฒนาอีกมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ตนจึงมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเชิญชวนคนโคราช มาร่วมสร้างโคราชให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โคราชต้องได้รับการสนับสนุน ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของภูมิภาค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร ทั้งอาหาร พลังงาน รวมทั้งไบโอพลาสติก เพราะเป็นพื้นที่ที่ปลูกทั้งอ้อยมัน ข้าว รวมทั้งการศูนย์กลางเชื่อมโยงการขนส่งทั้งรถไฟความเร็วสูง และการทำท่าเรือบก ฯลฯ อีกทั้ง โคราชยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาที่ควรส่งเสริมให้เกิดการวิจัยพัฒนา และเป็นศูนย์กลางStart up ของภูมิภาค

ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทยจึงตั้งใจที่จะสร้างโคราชให้สามารถเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน “โคราชต้องเป็นเมืองหลัก มิใช่เป็นเมืองผ่านอย่างทุกวันนี้” การที่จะทำให้ทุกนโยบายที่จะสร้างประโยชน์และความสุขให้กับคนโคราชได้สำเร็จ จำเป็นจะต้องได้ผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอุทิศตัวเองเพื่อการพัฒนาเมืองโคราชอย่างแท้จริง

ดังนั้นการที่นายสุรวุฒิซึ่งเป็นผู้ที่รู้ปัญหาของโคราช และเป็นผู้ลงมือแก้ไขปัญหาให้ชาวเมืองโคราชได้สำเร็จไปหลายโครงการมาแล้ว จึงมั่นใจว่าพรรคไทยสร้างไทยจะสามารถผลักดันนโยบายในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจโคราช และสร้างความอยู่ดีกินดีให้คนโคราชได้สำเร็จ

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube