fbpx
Home
|
ข่าว

จุรินทร์” เดินหน้าเร่งเปิดด่าน ท่าเส้น จ.ตราด

Featured Image
“จุรินทร์” เดินหน้าเร่งเปิดด่าน ท่าเส้น จ.ตราด ดันขนส่งสินค้า และท่องเที่ยว ไทย-กัมพูชา หวังเปิดรูปแบบด่านถาวร ในอนาคต

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายธีระ สลักเพชร อดีต ส.ส.จังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการยกระดับช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น สู่จุดผ่านแดนถาวร ณ ด่านบ้านท่าเส้น อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยนายจุรินทร์ ย้ำจากการประชุมร่วมกันระหว่างส่วนราชการ จากส่วนกลางโดยมีกระทรวงพาณิชย์ร่วมด้วย และผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ภาคเอกชน ฝ่ายความมั่นคง ตัวแทนภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งภาคเอกชนได้เสนอให้มีการเปิดด่านท่าเส้น เพื่อส่งเสริมการค้าขายระหว่างกันและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีมติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการทำเรื่องไปยังสภาความมั่นคง เพื่อขอให้มีการเปิดด่าน ซึ่งจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม เพื่อนำไปสู่การเปิดด่านถาวรในอนาคต

ทั้งนี้ ยอมรับยังมีขั้นตอนบางส่วน ที่เป็นปัญหา ทั้งการปักปันเขตแดนที่ยังไม่ยุติ อีกทั้งกัมพูชาได้สร้างอาคารบางส่วนล้ำเข้ามาในเขต no man land หรือเขตที่ไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยจะต้องใช้เวลาเพื่อหาข้อยุติต่อไป พร้อมกันนี้ ยังเห็นตรงกันว่าหากสามารถดำเนินการจนจบกระบวนการได้ ก็ควรให้มีการเปิดเปิดด่านแบบถาวร ซึ่งจะต้องรองบประมาณ รวมถึงการก่อสร้างอาคารแต่อาจใช้เวลานาน จึงมองว่าอาจใช้วิธีตั้งตู้คอนเทนเนอร์ 2 ฝ่าย โดยเอสส่วนราชการที่จำเป็นมาทำงานไปพลางก่อน เช่น ศุลกากร ตม. ฝ่ายความมั่งคง หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขอนามัย ของสินค้าที่ข้ามไปมาและในอนาคตอาจสามารถรับนักท่องเที่ยวผ่านแดน เพื่อมาเที่ยวในไทยและเราไปเที่ยวฝั่งกัมพูชาได้ต่อไป

สำหรับข้อมูลด่านทั่วประเทศมีอยู่ 97 ด่าน ขณะนี้เปิดได้แล้ว 46 ด่าน โดยจะทยอยเปิดด่าน ที่ปิดไป จากสถานการณ์ โควิด เพื่อเร่งผลักดันการค้าชายแดน ซึ่งที่ผ่านมาสัมฤทธิ์ผลถึงร้อยละ30-40

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube