fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯควง มท. 1 ลงชัยนาทลุยแก้น้ำท่วม

Featured Image
นายกฯควง มท.1 ลงพื้นที่ชัยนาทลุยแก้น้ำท่วม พร้อมระบุ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาตามนโยบายเตรียมการแก้ไขปัญหา บอกรัฐบาลห่วงใยของรัฐบาล ชี้ มีหลายจังหวัดได้รับผลกระทบ เร่ง ช่วยเหลือเยียวยา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนกร วังคงบุญชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมที่จ.ชัยนาท พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเตรียมรับน้ำเหนือไหลหลากและวางแผนเพื่อป้องกันน้ำท่วมต่อไปเพื่อประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา และการบริหาร จัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อมารับฟังปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย ซึ่งเป็นความห่วงใยของรัฐบาล และวันนี้มีหลายจังหวัดได้รับผลกระทบ ซึ่งจะต้องไปช่วยเหลือเยียวยากันต่อไป ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียนให้เราอยู่แล้ว โดยเฉพาะกรมชลประทาน วันนี้มีสทนช. ที่ควบคุมทั้งระบบ ในการบูรณาการค่าใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ในเรื่องน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน เพื่อให้เกิดความทั่วถึงทั้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

โดยจังหวัดชัยนาท มีแผนงานและโครงการ ภายใต้แผนบริหารบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 54 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานที่ได้รับประโยชน์กว่า 92,000 ไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์ 2,948 ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน 8,000 ไร่ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 8.8 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มแนวป้องกันตลิ่ง 1.95 กิโลเมตร ทั้งนี้จังหวัดชัยนาทยังได้งบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี 2564 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564 / 65 จำนวน 34 โครงการ โดยหากดำเนินการเสร็จสิ้นจะสามารถเพิ่มความจุกักเก็บน้ำได้ 1.24 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 300 ไร่ และมีประชาชนได้รับประโยชน์ 2610 ครัวเรือน

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำ เป็นหนึ่งในกลไกเพื่อพลิกโฉมประเทศไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยนายกรัฐมนตรียังกำชับให้ส่วนราชการและ ส.ส. ในพื้นที่นำประสบการณ์ ข้อมูลเดิมมาบริหารจัดการ เตรียมแผนให้พร้อม โดยเฉพาะต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุไว้ล่วงหน้า พร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจ ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำเรื่องการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำ ให้มีการระบายอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ต้องไม่เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อพื้นที่เศรษฐกิจ รวมทั้งต้องมีการวางแผนกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตร

นายกรัฐมนตรี ยังยืนยันว่า รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด และพร้อมให้การสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาในภาพรวม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงจากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ตรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อเตรียมรับน้ำเหนือหลากและวางแผนป้องกันพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง ณ เขื่อนเจ้าพระยา ต่อไป

 

นายกฯเยี่ยมชัยนาท ห่วงประชาชน ขอระมัดระวังโควิด เน้นย้ำมาตรการ DMHTT สวมหน้ากากอนามัย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่า วันนี้ได้มาเยี่ยมชาวชัยนาท ซึ่งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และรัฐบาลนั้นมีความห่วงใย ทั้งจังหวัดชัยนาทและพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีผลกระทบร่วมกัน ซึ่งวันนี้ตนได้รับฟังคำชี้แจงจาก สทนช. ซึ่งเป็นผู้บริหารน้ำภาพรวมของทั้งประเทศ รับฟังคำชี้แจงจากผู้ว่าราชการจังหวัด รวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นต่างๆจากบรรดา ส.ส. ในพื้นที่ ให้รับทราบว่ารัฐบาลมีความห่วงใยอย่างไร เพราะทุกคนคือตัวแทนของประชาชนทั้งสิ้น ตนไม่มีการแบ่งแยกกับใครทั้งสิ้น เพราะเป็นรัฐบาลที่ต้องบริหารทั้งประเทศ ต้องดูแลคนทั้งประเทศอยู่แล้ว ซึ่งก็ต้องพิจารณาตามลำดับความเร่งด่วนของการทำงาน ส่วนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการในเรื่องเหล่านี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายตามระเบียบทุกประการจะต้องไม่มีการทุจริต ต้องโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่บอกไปแล้ว

ทั้งนี้ก็มีความพอใจที่ทางฝ่ายการบริหาร ได้ชี้แจงตนทั้งหมดทั้งน้ำทางตอนเหนือ ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ซึ่งมีการตัดยอดน้ำออกไปยังพื้นที่ด้านข้าง จนกระทั่งมวลน้ำเหลือมายังพื้นที่นี้ และหากมีการระบายน้ำในพื้นที่นี้ลดลง แต่สูงสุดไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์ เพราะหากสูงจากนี้จะส่งผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำ วันนี้ตนก็ได้สั่งเน้นย้ำให้ดำเนินการกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ ซึ่งเขาก็กำลังดำเนินการอยู่ ยอมรับว่าเป็นอย่างนี้มาทุกปี แหล่งกำเนิดอยู่จากบนฝั่ง จากแหล่งน้ำขนาดเล็ก คูคลองไหลมารวมกันในแม่น้ำ ซึ่งต้องกำจัดต่อไปเป็นระยะ

นายกรัฐมนตรี ขอฝากความห่วงใยไปยังประชาชนทุกคน แม้ว่าวันนี้จะไม่มีโอกาสพบกันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 สิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดตอนนี้คือโควิด โดยต้องเน้นย้ำมาตรการ DMHTT สวมหน้ากากอนามัย

ส่วนแผนเผชิญเหตุในการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ได้มีการเตรียมการในช่วงหน้าฝนและเผื่อหน้าแล้งไปด้วย นี่เขาเรียกว่าแผนเผชิญเหตุ ไม่ใช่ว่าระบายน้ำพอให้ไม่ท่วม แล้วนิ่งอยู่เฉยๆไม่ใช่ ทุกคนมีบทเรียนมาแล้วในการระบายน้ำเมื่อปี 2554 ส่วนปี 2563 ก็อีกเรื่องหนึ่งปริมาณน้ำฝนมากพายุเข้าก็เรื่องธรรมดา พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีความเสี่ยง ซึ่งหากปริมาณน้ำตรงนี้มากก็จะไปท่วมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในวันนี้ต้องมีการเตรียมพื้นที่สำรองกักเก็บน้ำ ทั้งธรรมชาติและที่สร้างไว้ ขณะเดียวกันต้องมีการเตรียมแผนในกรณีที่มีการชำรุด โดยมีการประสานกับกระทรวงกลาโหมใช้เฮลิคอปเตอร์ ในการทิ้งตะกร้า หินทิ้งลงมาเพื่อให้กันน้ำได้ชั่วคราว

โดยในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรี ยังระบุอีกว่า สิ่งที่พูดวันนี้ก็คือเรื่องของการเกษตร ก็ต้องมีการปรับพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในวันนี้ให้มากเกินไปไม่น้อยเกินไปจนก็เป็นห่วงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องปรับตัวเองด้วย รัฐบาลพยายามคิดใหม่ทำใหม่ ต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เราถึงจะพลิกโฉมประเทศไทยได้ เข้าใจหรือไม่ พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอให้สู้ๆ

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่นายกรัฐมนตรี?ให้สัมภาษณ์อยู่นั้น ได้มีอาการจามออกมาเป็นระยะ โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่า ไม่ได้ป่วยเป็นอะไร ได้การตรวจโรคแล้ว ตนแพ้อากาศ เพราะที่นี่อากาศชื้น

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube