fbpx
Home
|
ข่าว

คนกังวลโควิดคาดปี65ไทยทำวัคซีนเทียบไฟเซอร์ได้

Featured Image
กรุงเทพโพลล์ คนไทยเผชิญความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรงมากที่สุด เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่าปีหน้าประเทศไทยจะสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 ใช้ได้

“กรุงเทพโพลล์” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในปี 2564 เป็นอย่างไร” เก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,075 คน ระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในการดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ในภาพรวม 4.98 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน (เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจปี 2563 0.11 คะแนน)

ด้านที่คนไทยมีความเสี่ยงมากที่สุด 7.62 คะแนน ภัยธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรง เพิ่มขึ้น 1.83 คะแนน, ด้านค่าครองชีพและหนี้สิน 6.47 คะแนน เพิ่มขึ้น 0.62 คะแนน, ด้านการงานอาชีพ 5.57 คะแนน เพิ่มขึ้น 0.93, ด้านสุขภาพร่างกาย 5.43 เพิ่มขึ้น 0.20 และด้านสุขภาพจิตใจ 5.42 เพิ่มขึ้น 1.00

ทั้งนี้เมื่อถามว่า อยากให้รัฐแก้ปัญหาเร่งด่วนในเรื่องใด เพื่อลดความเสี่ยงให้กับประชาชน ร้อยละ 84.4 อยากให้แก้เรื่องการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 การจัดหาวัคซีนทางเลือกให้ประชาชน, ร้อยละ 61.0 เรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้น สินค้าราคาแพงขึ้น, ร้อยละ 55.3 เรื่องผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของไทย

อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 63.4 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 (วัคซีน ChulaCov19 ชนิด mRNA เทียบเท่าไฟเซอร์) เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกได้ ในปี 2565 ขณะที่ร้อยละ 36.6 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube