fbpx
Home
|
ข่าว

“จุติ”ย้ำรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจเร่งจัดสรรงบฯเยียวยาทุกพื้นที่

Featured Image
“จุติ” ย้ำ รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจเร่งจัดสรรงบฯเยียวยาทุกพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง ได้มีการช่วยเหลือไปแล้วเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังมีการพักชำระหนี้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตอบกระทู้สดต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ของนางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ตั้งกระทู้ถามกรณีปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภูมิภาคอันดามัน ซึ่งได้รับผลกระทบโดยรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่นั้นมาจากการท่องเที่ยวและประมงซึ่งได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก กระทรวง พม.มีบทบาทในการเยียวยาประชาชนอย่างไร มีการดำเนินการและแผนในการขับเคลื่อนอย่างไร รวมทั้งการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างไร

โดยนายจุติ ย้ำว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามในการจัดสรรงบประมาณในการเยียวยาลงไปในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของกลุ่มคนเปราะบางทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยซึ่งได้มีการช่วยเหลือไปแล้วเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังมีการพักชำระหนี้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมยืนยันการดำเนินการต่างๆนั้นเป็นไปตามประชาคมของหมู่บ้าน ที่จะร้องขอความช่วยเหลือเข้ามายังกระทรวงฯ หากเข้าหลักเกณฑ์ในพื้นที่จะได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งรัฐมนตรีไม่สามารถสั่งการแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยเหลือบ้านหลังใดเป็นกรณีพิเศษได้ ส่วนที่มีความล่าช้าในการส่งมอบโครงการนั้น เนื่องจากติดขั้นตอนทางกฎหมายที่มีความซับซ้อน ตนจึงเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี ให้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น พร้อมย้ำถึงกรณีประชาชนรุกล้ำบ้านมั่นคงได้ประสานไปยังการเคหะแห่งชาติเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้ว

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube