fbpx
Home
|
ข่าว

ทบ.นำส่งถังออกซิเจนช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยโควิด

Featured Image
ทบ.สนับสนุนทีมแพทย์อาสาฯ นำส่งถังออกซิเจน ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวที่บ้าน ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

พันโทหญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากการประสานขอความช่วยเหลือของทีมแพทย์อาสา จากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา จัดตั้งเครือข่ายดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านหรือ Home Isolation ผ่านศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด กองทัพบก เพื่อให้กองทัพบกช่วยนำส่งถังออกซิเจนให้กับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการทางระบบการหายใจ และต้องการออกซิเจนเพื่อช่วยในการรักษา ตามบ้านพักอาศัย ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล โดยใช้ศักยภาพ และกลไกของศูนย์การเคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก (ศคย.ศปม.ทบ.) ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือ รับ-ส่งผู้ติดเชื้อโควิดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 27 เม.ย.64 ที่ผ่านมาทั้งนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนและความเดือดร้อนของผู้ติดเชื้อโควิดได้สั่งการให้หน่วยทหารสนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลเพิ่มเติมสำหรับภารกิจนี้โดยเฉพาะ จากกรมการทหารสื่อสาร, หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก, กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน, กรมยุทธโยธาทหารบก และกรมสรรพวุธทหารบก ภายใต้การกำกับดูแลของ ศคย.ศปม.ทบ.

โดยก่อนเริ่มปฏิบัติภารกิจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ต้องเข้ารับการอบรมในการเคลื่อนย้ายถังออกซิเจน, วิธีการปิดวาล์วปรับแรงดันออกซิเจน,และวิธีการต่ออุปกรณ์ช่วยในการหายใจ จากทีมแพทย์อาสาฯ เพื่อสามารถให้คำแนะนำกับ ผู้ป่วยหรือครอบครัวเบื้องต้นได้ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 10 ส.ค.64 เป็นต้นมา โดย ศคย.ศปม.ทบ. ดำเนินการจัดแบ่งกำลังพล 3 นายต่อทีม แต่ละทีมได้รับภารกิจเฉลี่ย 4 – 5 ถัง/วัน และใช้ระยะเวลาขนส่งประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที/ถัง ปัจจุบันได้ดำเนินการนำส่งถังออกซิเจนให้ผู้ป่วยโควิดที่บ้านแล้ว จำนวน 336 ถัง (22 ส.ค. 64) และมีแนวโน้มผู้ป่วยมีความจำเป็นต้อง ใช้ออกซิเจนช่วยในการรักษาเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ กองทัพบกเห็นถึงความสำคัญและความเดือดร้อนของประชาชน เพราะความต้องการออกซิเจนต่อลมหายใจของผู้ป่วยโควิดนั้นรอไม่ได้ เพื่อช่วยรักษาอาการและฟื้นฟูสภาพการทำงานของปอดให้ดีขึ้น ลดการสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งกำลังพลของ กองทัพบกมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความยากลำบาก เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรคโดยเร็วที่สุด และพร้อมเป็นที่พึ่งให้พี่น้องประชาชนตลอดไป

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube