fbpx
Home
|
ข่าว

ส.ว.ตรวจหาเชื้อATKเตรียมพร้อมประชุมรัฐสภา

Featured Image
ส.ว.ตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้นแบบ Antigen Test Kit เพื่อคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้น และป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่อาคารรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดชุดตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เบื้องต้นแบบ Antigen Test Kit ให้กับสมาชิกวุฒิสภาเพื่อคัดกรองหาเชื้อโควิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชุมสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ 12 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง และเพื่อการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันอังคารที่ 24-25 สิงหาคมนี้ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดฯ พ.ศ. …ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. … มีสมาชิกวุฒิสภาทยอยเดินทางเข้าตรวจหาเชื้อโควิดแบบ ATK อย่างต่อเนื่อง โดยมีนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภาได้ลงมาตรวจดูความพร้อมความ

ทั้งนี้ ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดเบื้องต้นแบบ Antigen Test Kit เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ เทคนิคการแพทย์จิตอาสากลุ่ม MT Hero

อย่างไรก็ตาม ในการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ครั้งนี้ ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ โควิด-19 จึงเดินหน้าจัดชุดตรวจหาเชื้อ โควิด-19ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดขึ้น นอกเหนือจากการเว้นระยะห่างทั้งในการปฎิบัติหน้าที่ทั้งในการประชุม และ การดำเนินงานในด้านต่างๆ ของทั้งสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในวงงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube