fbpx
Home
|
ข่าว

มหาดไทยมอบรางวัล264กำนัน-ผญบ.ยอดเยี่ยม

Featured Image
มหาดไทยมอบรางวัล 264 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ในโอกาสวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 129 ปี ประจำปี 2564 ซึ่งมีผลงานดูแลท้องที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชน

เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านของทุกปี จะมีการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม เป็นที่ประจักษ์จากทั่วประเทศ ในการดูแลพี่น้องประชาชน เพื่อมอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ซึ่งในปี 2564 นี้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวนทั้งสิ้น 264 ราย แบ่งเป็นรางวัลกำนันยอดเยี่ยม 132 ราย และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 132 ราย

มหาดไทยมอบรางวัล264กำนัน-ผญบ.ยอดเยี่ยม

ในจำนวนนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จำนวน 9 ราย กำนันยอดเยี่ยม 5 ราย นายกวี ยามเย็น กำนันตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก, นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง กำนันตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี, นายสรรเพชญ์ ทันราย กำนันตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช, นายสายชล ตันมันทอง กำนันตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และนายอดุลย์ หมวดสง กำนันตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

มหาดไทยมอบรางวัล264กำนัน-ผญบ.ยอดเยี่ยม

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 4 ราย ประกอบด้วย นางสาวกิตติกานต์ ชื่นกลิ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี, นายจันที ชมภูมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก, นายณรงค์ จีนสิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และนายรวย ตรีอินทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

สำหรับการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ถือสิ่งสำคัญที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เสียสละ เป็นตัวแทนของภาครัฐ ที่ดูแลใกล้ชิดประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งมีการแพร่ระบาดโควิด19 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องปฏิบัติหน้าที่หนักขึ้นเพื่อประชาชน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube