fbpx
Home
|
ข่าว

กกต.ประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลแทนตำแหน่งว่าง

Featured Image
กกต. เผย แพร่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ โดย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จัดให้เลือกตั้งใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2564 วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 และประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล โดยกรณีตำแหน่งว่างเนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลเสียชีวิต มีทั้งหมด 11 แห่ง และได้ผู้ได้รับการเลือกตั้งแล้ว 9 แห่ง ประกอบด้วย 1.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านดินแดง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นายอนุรักษ์ สกุลวงษ์ 2.สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นางสมพร เอกอุ 3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรสวรรค์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ นางสาวนิชาภรณ์ แสงสว่าง 4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายพันธ์ทิพย์ ช่วยสงค์ 5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้แก่ นายบุญเสริม แตงริด 6. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นายวีระพล ดอนแสง 7.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนครได้แก่ นายชวน พรหมประศรี 8. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเฉลียง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ นายสำรวจ คำเขียว 9 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ นายสันติ พรมเสน

ส่วนกรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 2แห่งคือ 1. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาลอ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้แก่ นายดรุชานี อะตอ 2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีได้แก่ นายศิระพงษ์ จิตตประมวลบุญ

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube