fbpx
Home
|
ข่าว

มติ7พรรคฝ่ายค้าน16ส.ค.ชงซักฟอกนายกฯพ่วงรมต.

Featured Image
ฝ่ายค้าน เผย เน้นซักฟอกนายกฯเป็นหลัก คาดกรอบเวลาการอภิปรายน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม หรือ ต้นเดือนกันยายน

ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน เรื่องการยื่นญัตติ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ตามมาตรา151 ซึ่งประชุมผ่านระบบZooM มีสมาชิกจาก 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าประชุม โดยข้อสรุปการประชุม คือ จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เบื้องต้นยืนยัน ยื่นอภิปราย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่ง ถือเป็นผู้ถูกอภิปรายหลัก เพราะเป็นศูนย์รวมของปัญหาและความล้มเหลวในการแก้ปัญหาทั้งปวงของประเทศ ส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆ เป็นรายบุคคลจะสรุปอีกครั้งใน วันที่ 10 สิงหาคมนี้

ทั้งนี้ มีมติยื่นรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย และญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่16 สิงหาคม 2564

อย่างไรก็ตาม การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ จะมุ่งการอภิปรายที่ชี้ให้ประชาชนเห็นชัดเจน ว่า รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายนั้น มีการบริหารงาน ที่ผิดพลาด ไม่สามารถ แก้ไขปัญหา ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการระบาดของโควิด-19 และไม่มีการเตรียมความพร้อมในการเยียวยาประชาชนและการเตรียมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ประชาชน จนก่อให้เกิด ผลกระทบที่ร้ายแรง ต่อชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยรวม

ส่วนกรอบเวลา การอภิปรายน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม หรือ ต้นเดือนกันยายน ซึ่งที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้หารือร่วมกันอีกครั้ง

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube