fbpx
Home
|
ข่าว

กองกำลังชายแดนกองทัพบกสกัดกั้นโควิด-19เต็มที่

Featured Image
กองกำลังชายแดนกองทัพบก สกัดกั้น COVID-19 เต็มที่ ป้องกันการแพร่ระบาดสู่พื้นที่ตอนใน

พ.ต.หญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ แพร่ระบาดของCOVID-19 ในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความมั่นคง ซึ่งยังคงปฏิบัติตั้งแต่สถานการณ์ได้เริ่มขึ้น กองกำลังชายแดนของกองทัพบกทั้ง 7 ยังคงจัดกำลังพล ยุทโธปกรณ์ที่มี ตลอดจนการใช้สัตว์บรรทุกต่างเข้าร่วมในภารกิจเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อันจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรค COVID–19 ได้ซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกุมการลักลอบเข้าเมืองได้เป็นประจำ

โดย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้กองกำลังชายแดน ประสานความร่วมมือกับตำรวจภูธรภาค, กอ.รมน. และส่วนราชการท้องถิ่น บูรณาการติดตามต้นทาง ทั้งการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ และการลักลอบเข้าเมือง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวซ้ำขึ้นได้อีก อันจะทำให้สังคมไทยปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของCOVID-19และสิ่งผิดกฎหมาย

กองกำลังชายแดนกองทัพบกสกัดกั้นโควิด-19เต็มที่

ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพอากาศในฤดูฝน ส่งผลให้การลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ลำบากขึ้น นอกจากกองกำลังชายแดนต้องจัดชุดลาดตระเวนภายใต้สถานการณ์COVID-19 ในขณะที่ทัศนวิสัยยากต่อการสังเกตุการณ์ โดยดำรงการปฏิบัติในช่องทางที่มีการใช้ลักลอบเข้าเมืองเป็นประจำ และสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้ง ตลอดจนการใช้กล้องCCTV เข้าสังเกตการณ์ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผู้ลักลอบเข้ามือง โดยผิดกฎหมาย มีรูปแบบการลักลอบที่แตกต่างจากเดิมและมักใช้ช่วงเวลาที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการลักลอบเข้าในประเทศ แต่จากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถเข้าจับกุมขยายผลได้

ซึ่งเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลาดตระเวน?ตลอดแนวชายแดนในทุกช่องทาง โดยที่ผ่านมาในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2564 สามารถตรวจพบและจับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้ 154 คน ได้แก่ ชาวเมียนมา 34 คน, ลาว 18 คน, เวียดนาม 3 คน,จีน 10 คน, ไทย 84 คน รวมถึงผู้นำพาไทย 4 คน และเมียนมา 1 คน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube