fbpx
Home
|
ข่าว

“ชินวรณ์”เสนอ5มาตรการให้นายกฯ

Featured Image
“ชินวรณ์” เสนอ 5 มาตรการ ให้นายกฯ เร่งแก้วิกฤตเฉพาะหน้า วอนเร่งเยียวยาประชาชน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้รัฐบาลแก้วิกฤติเฉพาะหน้าในปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน 5 ประเด็น เริ่มจากขอให้นายกรัฐมนตรีมีมาตรการบริหารจัดการการแก้ปัญหาโรคระบาดอย่างเป็นระบบ เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รัฐบาลต้องจัดหาวัคซีนคุณภาพ mRNA
ให้ประชาชนฟรีและทั่วถึง จัดระบบ Self-Quarantine โดยการให้ รพ.สต. มีเครื่องมือตรวจอย่างง่ายและรวดเร็ว พร้อมกับให้ อสม. เป็นผู้ตรวจให้กับบุคคลหรือครอบครัวที่มีความเสี่ยงทันที

นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อจากในเมือง หรือ กทม. มีความประสงค์จะกลับมารักษาที่โรงพยาบาลภูมิลำเนา ขอให้รัฐบาลมอบให้ อบจ. และ สสจ. จังหวัดนั้น ๆ ร่วมกันรับผิดชอบ ที่สำคัญคือรัฐบาลจะต้องเยียวยาประชาชนทุกคน ตั้งแต่การงดเรียกเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ และที่สำคัญคือต้องงดเก็บค่าเทอมตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอนุบาลศึกษา โดยงบประมาณในเรื่องนี้สามารถใช้เงินจากเงินกู้ใน พ.ร.ก. 500,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการทันที

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube