fbpx
Home
|
ข่าว

กมธ.งบฯห่วงเรื่องการจัดเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า

Featured Image
กมธ.งบฯ พิจารณางบฯสังกัดกระทรวงการคลัง ห่วงเรื่องการจัดจัดเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า มองไม่ควรอนุญาตให้มีการจำหน่ายในประเทศไทย

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 โดยนายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ และ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ โฆษก กมธ.งบ ปี 65 ร่วมแถลงความคืบหน้าการพิจารณาของกรรมาธิการพิจารณายังคงอยู่ในส่วนหน่วยงานรับงบประมาณของกรมศุลกากร งบประมาณ 4,095 ล้านบาท กรมสรรพสามิต 2,194 ล้านบาท และสรรรพากร วงเงิน 9,569 ล้านบาท ในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งวันนี้ยังได้พิจารณาในส่วนงานบริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โดยมีกรรมาธิการบางส่วนกังวลเรื่องการจัดเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า ว่าไม่ควรอนุญาตให้มีการจำหน่ายในประเทศไทย เนื่องจากในหลายประเทศ ได้มีประกาศห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีปัญหาด้านสุขภาพตามมา พร้อมทั้งกรรมาธิการยังได้สอบถามแนวทางการรับมือถึงปัญหาดังกล่าว เนื่องจากหากเกิดปัญหาด้านสุขภาพอาจทำให้รัฐบาลต้องนำงบประมาณของแผ่นดินมาเยียวยารักษาโรคที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก และมีกรรมาธิการถามถึงแนวทางเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่อาจได้รับผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้า

ด้านนายเรืองไกร แถลงเพิ่มเติมว่า กรรมาธิการได้หารือเรื่องการจัดเก็บภาษี ที่ต้องการให้มี หน่วยงานจัดเก็บภาษีองค์กรกลางหน่วยงานหนึ่งดำเนินการ กำลังหารือกันข้อดี-ข้อเสียในเรื่องนี้ด้วย ว่าจะเป็นหน่วยงานได้ ทั้งกรมสรรพกร กรมสรรพสามิต หรือกรมศุลกากร และกรรมาธิการกำลังพิจารณาประเด็นที่น่าสนใจ เรื่องหนี้สาธารณะต่อจีดีพี โดย สปน. มีตัวเลขดอกเบี้ย 1.8 แสนล้านบาท เป็นตัวเลขที่สูงมาก จึงสอบถามการคำนวณหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ใช้ค่าตัวไหนสำหรับคำนวณ ใช้ตัวเลขที่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วหรือหนี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพราะจากอภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเป็นตัวเลขหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งตรงกับ สปน. โดยผอ.สปน.กำลังชี้แจง และจะแถลงข่าวต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube