fbpx
Home
|
ข่าว

ส.ส.ขอนแก่นขอสภาพิจารณาพรบ.การศึกษาแห่งชาติ

Featured Image
ส.ส.ขอนแก่น จี้สภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่ กมธ.แก้ไขแล้ว ควบคู่ฉบับกฤษฏีกา หลังองค์กรวิชาชีพร่วมคัดค้าน

นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงองค์กรวิชาชีพด้านการศึกษารวม 268 องค์กร ร่วมกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย (ค.อ.ท.) ได้ร่วมลงชื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ฉบับที่ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งรัฐบาลกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯฉบับดังกล่าว ไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของโลก อีกทั้งยังมีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดการรวบอำนาจจนเคยชินของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดังนั้นจึงอยากให้สภานำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขและพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รับการยอมรับจาก ค.อ.ท. นำมาพิจารณาร่วมด้วย

สำหรับเนื้อหาและรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับคณะกรรมาธิการการศึกษา นั้น มี 9 ข้อเสนอที่มุ่งเน้นกระจายอำนาจการจัดการศึกษาตามแต่ละพื้นที่รวมถึงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีพลังและมีความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็นบุคลากรทางการศึกษา โดยมีข้อเสนอที่แตกต่างจากร่าง พ.ร.บ.การศึกษาที่พล.อ.ประยุทธ์จะนำเข้าสู่สภา

ดังนั้น พ.ร.บ.การศึกษา ของพล.อ.ประยุทธ์ อาจลดทอนการเติบโตและแรงจูงใจของคนรุ่นใหม่ที่จะอาสาเข้ามาในระบบการศึกษา ขณะที่ในเนื้อหาของกฎหมายการศึกษาไม่มีตัวแทนครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งไม่สอดรับกับแนวโน้มการศึกษาของไทยในอนาคต อาจกระทบต่อการศึกษาของชาติทำให้เด็กไทยแข่งขันในเวทีโลกได้ยาก

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube