fbpx
Home
|
ข่าว

ทบ. สนับสนุนรัฐบาลดูแลพื้นที่แพร่ระบาดโควิด

Featured Image
ทบ. สนับสนุนรัฐบาลดูแลพื้นที่แพร่ระบาด โควิด-19 แบบเฉพาะกลุ่ม

ร้อยเอกหญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบก ยังคงสนับสนุนรัฐบาลด้วยการนำทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยู่มาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลสนามกองทัพบกทั้ง 12 แห่ง ที่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 1,632 เตียง มีผู้ครองเตียงล่าสุด 419 ราย รวมทั้ง โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ทั้ง 36 แห่งทั่วประเทศก็สามารถรองรับการดูแลกำลังพลและครอบครัวช่วยลดภาระหน่วยงานสาธารณสุขได้อีกระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกัน กองทัพบกได้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เข้าปฏิบัติงานด้านการรักษาผู้ติดเชื้อ ที่โรงพยาบาลสนามผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

ทบ. สนับสนุนรัฐบาลดูแลพื้นที่แพร่ระบาดโควิด

สำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาดแบบเฉพาะกลุ่ม (Cluster) ในเขต กทม. กองทัพบกร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.) และทุกภาคส่วนจัดรถครัวสนามพระราชทานปรุงอาหารมอบให้ประชาชนในชุมชน คลองเตย และชุมชนในเขตดุสิต บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ควบคู่ไปกับการแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ สร้างการรับรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 ในพื้นที่ต่างจังหวัด หน่วยทหารได้จัดชุดปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน ช่วยทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ พร้อมจัดครัวสนามอาหารฮาลาล, รถปันสุขนำเครื่องอุปโภคบริโภค และแจกจ่ายผลิตผลการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดีให้ประชาชนชาวไทยมุสลิมในหลายพื้นที่ด้วยเช่น ที่ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี

ทบ. สนับสนุนรัฐบาลดูแลพื้นที่แพร่ระบาดโควิด

ในส่วนของการอนุเคราะห์ฌาปนสถานของกองทัพบกในการฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว ยังคงดำรงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายศพ โดยตั้งแต่ 4 พ.ค. 64 เป็นต้นมา ได้ให้ความอนุเคราะห์ไปแล้วจำนวน 46 ราย สามารถติดต่อผ่าน“ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.” ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2270-5685-9 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทบ. สนับสนุนรัฐบาลดูแลพื้นที่แพร่ระบาดโควิด
ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube