fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯถกด่วน”อนุทิน”ฝ่ายมั่นคงห่วงโควิดพุ่ง

Featured Image
นายกรัฐมนตรี เรียกอนุทิน – แพทย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหารือด่วน ที่ทำเนียบ หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อ โควิด-19 พุ่งสูง โดยเฉพาะในเรือนจำ พร้อมวางแนวทางทีมยุทธสารสื่อสารรัฐบาลใหม่ ชี้แจงสถานการณ์ โควิด-19 ให้รวดเร็วและเข้าใจ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกนายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหารือด่วนที่ห้องสีเขียวบนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีสั่งกำชับให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมและรักษาผู้ติด โควิด  ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเร่งค้นหาคัดกรองเชิงรุกให้เสร็จสิ้นโดยเร็วในทัณฑสถานที่มีความเสี่ยง

นอกจากนี้ ในการหารือทีมแพทย์ และที่ปรึกษานายกฯ นายกฯแสดงความความกังวลในเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในสถานโควิด-19 ช่วงนี้ โดยอยากให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสร้างความเข้าใจประชาชนมากที่สุด เช่น การชี้แจงข่าวปลอม (เฟกนิวส์) ข่าวบิดเบือน อยากให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันการสื่อสารกับประชาชนต้องมียุทธศาสตร์ เพราะที่ผ่านมาไม่มียุทธศาสตร์การสื่อสาร ทำให้เกิดความสับสนใจการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ดังนั้น จึงได้มีการวางแนวทางทีมยุทธศาสตร์สื่อสารของรัฐบาลใหม่ โดยมีการดึง ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และนางณัฐฏ์จารีอนันตศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้ามาช่วยงานให้การสื่อสารเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube